Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 16 grudnia 2017, 15:55    

Adwentowe spotkania z Oazą w archidiecezji gnieźnieńskiej


Dzień skupienia dla katechetów, który odbył się w Gnieźnie przeżywany był przez uczestników zgodnie z tegorocznymi materiałami do formacji permanentnej Ruchu Światło-Życie. Ksiądz Michał Sołomieniuk w wygłoszonej konferencji przedstawił zamysł księdza Franciszka Blachnickiego dotyczący zaangażowania w życie społeczne, odnosząc się do tekstów z książki „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie”. Oprócz katechezy była również praca w grupach związana z omówieniem zaproponowanych przez ks. Franciszka „Zasad chrześcijańskiego programu wyzwolenia”. Okazało się, że są to treści w wielu aspektach ciągle aktualne, pomimo upływu czasu i zmian społecznych. W czasie dnia skupienia nie zabrakło namiotu spotkania i Eucharystii. Część katechetów przyznała się do wcześniejszej lub aktualnie trwającej formacji oazowej.

Kolejne spotkanie w Gnieźnie związane było z formacją animatorów Liturgicznej Służby Ołtarza. Animatorzy spotkali się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym, aby przez dwa dni brać udział w warsztatach dydaktyczno-katechetycznych oraz dzielić się swoimi doświadczeniami. Jednym z elementów formacji było spotkanie z ks. Waldemarem Myką, który przedstawił informacje o roli i zadaniach animatora liturgicznego na bazie doświadczeń Ruchu Światło-Życie, w szczególności w odniesieniu do wizji Nowego Człowieka. Początki naszego Ruchu były nierozerwalnie związane z formacją liturgicznej służby ołtarza, cieszy więc fakt pewnego rodzaju „powrotu do źródeł” i odkrywania w naszej archidiecezji tej relacji między Oazą a LSO.

W czasie adwentu nie mogło zabraknąć dnia skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Kilkudziesięciu mężczyzn spotkało się w ośrodku rekolekcyjnym w Rościnnie, aby się wspólnie pomodlić. Wśród szafarzy był obecny ks. biskup Bogdan Wojtuś, który przewodniczył Eucharystii, natomiast homilię wygłosił o. Piotr Okrój OFMConv, w której odniósł się do swojej wcześniejszej posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej oraz wspomniał o przeżytej formacji oazowej. Konferencję natomiast poprowadzili Mariola i Dariusz Kornetowie, którzy w bardzo przystępny sposób pokazali, co daje im formacja w Domowym Kościele oraz ciekawie opowiedzieli o znaczeniu trzech najważniejszych mebli w życiu rodzinnym. Przedstawili również możliwości zaangażowania proponowane przez Domowy Kościół oraz Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej, takich jak rekolekcje, randki małżeńskie, bezalkoholowe zabawy taneczne, warsztaty dotyczące komunikacji w małżeństwie i wiele innych.

Nie można również pominąć dnia skupienia w duchu oazowym, którzy jeszcze przed adwentem przeżywali klerycy Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Ksiądz Marek Siwka oraz Danuta i Krzysztof Świtajowie nie tylko przekazywali klerykom informacje, ale również starali się, by uczestnicy przeżyli ten dzień zgodnie z charyzmatem Ruchu Światło-Życie. Oprócz konferencji, ewangelicznej rewizji życia i innych punktów programu klerycy mogli również obejrzeć film o życiu ks. Franciszka Blachnickiego.

Dorota i Jacek Skowrońscy

fragmenty tekstu opublikowanego na stronie Ruchu Światło-Życie archidiecezji gnieźnieńskiej

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

  • Formacyjne
  • Diakonijne
  • Inne

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE