Rozmiar tekstu: A A A
reset
Wyślij się na maila
Anty spam: (
4
+
6
) *
2


Wynik:


Opublikowano: 6 lipca 2017, 10:40    

Biskup zbiera głosy


Czerwiec to czas ostatniego comiesięcznego spotkania kręgów Domowego Kościoła. W czasie tego spotkania odbywają się wybory nowej pary animatorów spośród małżeństw tworzących krąg. Jest to 4-7 małżeństw oraz ksiądz moderator (doradca i opiekun duchowy). Ksiądz Biskup Marek Marczak, administrator archidiecezji łódzkiej, od kilku lat związany z Domowym Kościołem jest obecnie moderatorem dwóch kręgów.

W niedzielę 25 czerwca jeden z tych kręgów miał ostatnie spotkanie formacyjne i wybory nowej pary animatorów. Na początku spotkania wszyscy uczestniczyli we wspólnej Mszy św. dziękując Panu Bogu za miniony rok pracy oraz za wszystkie otrzymane dary. Po Mszy św. wszyscy modlili się o dary Ducha Św., o światło i dobre rozeznanie, aby wybór nowej pary animatorów był zgodny z wolą Bożą.

Zgodnie z „Zasadami Domowego Kościoła” wybory dokonywane są w głosowaniu tajnym, przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania. Głosy zbiera moderator lub para rejonowa – w tym przypadku Bp Marek Marczak. W trzeciej turze głosowania została wybrana nowa para animatorów, której kadencja będzie trwała rok do następnych wyborów w czerwcu 2018 roku.

na podstawie informacji na stronach archidiecezji łódzkiej

KOMENTARZE
  1. Redakcja serwisu oaza.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy ani się z nimi nie utożsamia.
  2. Komentarze są wprowadzane przez internautów w sposób niezależny od Redakcji i jako takie nie stanowią części serwisu obsługiwanego przez Redakcję.
  3. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub wstrzymanie niektórych komentarzy bez podania przyczyn. W szczególności dotyczy to kometarzy zawierających treści, które mogą być odebrane jako obraźliwe lub nie są związane z tematem.
  4. Każdy czyta komentarze na własną odpowiedzialność.

Nie przegap

Rekolekcje

  • Formacyjne
  • Diakonijne
  • Inne

Zaproszenia

  • Centralne
  • Z Diecezji
  • Inne

Kalendarz

STRONY OAZOWE