Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w filii

  1. wiosna 2015 – 21.03.2015
  2. jesień 2014 – 25.10.2014
  3. wiosna 2014 – 5.04.2014
  4. jesień 2013 – 26.10.2013
  5. wiosna 2013 – 13.04.2013
  6. jesień 2012 – 13.10.2012
  7. wiosna 2012 – 24.03.2012

Przypominamy, że zdjęcia można pobrać jako osobistą pamiątkę albo do wykorzystania w serwisach i pismach na zasadach OLP – Oazowej Licencji Publicznej:

9. DZIEŁO może być wykorzystywane tylko w sposób eklezjalny, to znaczy taki, który służy budowaniu i wzrostowi Kościoła Katolickiego i zgodnie z jego nauką.
Licencja OLP nie zawęża tego tylko do Ruchu Światło-Życie ale dla całego Kościoła.

Jakiekolwiek inne wykorzystanie, zwłaszcza komercyjne, jest traktowane jako łamanie praw autorskich.