Spotkania odpowiedzialnych za DKS

Podsumowania spotkań diakonii komunikowania społecznego na płaszczyźnie odpowiedzialnych diecezjalnych i członków centralnej diakonii:

  1. Wiosna 2012 – Laski Warszawskie, 14.04.2012