Indeks Orędzi papieskich

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu był jedynym dniem ustanowionym przez Sobór Watykański II (DSP 18). 18. Aby skutecznie wesprzeć te…

Raport o finansach

Poniżej przedstawiamy graficzny raport finansowy z lat 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019. Objaśnienia oraz sposób…

Wolni i wyzwalający w mediach

W Ruchu Światło-Życie w drogowskazie Nowa Kultura jesteśmy wezwani do tworzenia kultury, jej przemieniania i ewangelizacji. Wymaga to od nas…

Pakiet na Start

O KOMUNIKOWANIU BEZPOŚREDNIM I MASOWYM CEL: • zapoznanie z podstawowymi modelami komunikowania bezpośredniego i masowego; ZASADY DOBREGO KOMUNIKOWANIA SIĘ CEL…

Centralna Oaza Matka

13-16.05.2016 Sobota Nieszpory z błogosławieństwem członków Stowarzyszenia DIAKONIA – Fot. Anna Kamińska, DKS Przemyśl Sobota Nieszpory z błogosławieństwem członków Stowarzyszenia…