Jun
06
2019
--

Wolni i wyzwalający w mediach

W Ruchu Światło-Życie w drogowskazie Nowa Kultura jesteśmy wezwani do tworzenia kultury, jej przemieniania i ewangelizacji. Wymaga to od nas między innymi podjęcia refleksji na temat tego, w jaki sposób media wpływają na ludzkie relacje, sposoby porozumiewania się i docierania do innych ludzi. Nauka Kościoła bardzo wyraźnie pokazuje również media jako miejsce ewangelizacji i zauważa, że działania podejmowane w świecie wirtualnym są tak samo ważne jak działania prowadzone w świecie rzeczywistym.
W trakcie realizowania własnej formacji diakonijnej dostrzegliśmy, że wiele poruszanych przez nas tematów może pomóc w pogłębieniu rozumienia treści np. drogowskazu Nowa Kultura czy spotkań dotyczących świadectwa, ascezy, stylu życia. Z tego powodu przygotowaliśmy kilka propozycji scenariuszy dotykających tematów, które warto poruszyć.
Są to materiały studyjne. Mamy świadomość, że na pewno są niedoskonałe. Prosimy o wszelkie uwagi i propozycje dotyczące innych materiałów.
Zapraszamy także do dzielenia się własnymi pomysłami i materiałami.
Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego
redakcja@ oaza.pl
cdks@oaza.pl

“Dzisiaj każdy potrzebuje jakiejś formy permanentnej edukacji medialnej, polegającej na własnych studiach, na udziale w zorganizowanych kursach lub na jednym i drugim jednocześnie. Edukacja taka nie tylko pozwala poznawać techniki stosowane przez media, ale także pomaga ludziom przyswajać sobie normy dobrego smaku i formułować poprawne oceny moralne, co jest jednym z aspektów formacji sumienia. Za pośrednictwem swoich szkół i programów formacyjnych Kościół powinien stwarzać okazje do tego rodzaju edukacji medialnej”. (Kościół a internet, dokument z dn. 22 lutego 2002r.)

NOWY CZŁOWIEK W SIECI
CELE
• zachęcenie do podjęcia refleksji odnośnie zachowań i motywacji, którymi kierujemy się w mediach społecznościowych;
link do prezentacji
konspekt w formacie pdf

JESTEM CZĘŚCIĄ OTACZAJĄCEGO ŚWIATA
o wpływie mediów na współczesną kulturę
CELE
• zachęcenie do świadomego poznawania kultury i tradycji środowiska, w którym się żyje – pomaga to budować tożsamość człowieka;
• zachęcenie do aktywnego uczestnictwo w życiu świata, do myślenia o jego kształcie i podejmowania działań długofalowych (nie nastawionych jedynie na szybki efekt);
konspekt w formacie pdf

KOMUNIKOWANIE I MIŁOSIERDZIE
CELE
• zwrócenie uwagi na zależność między dobrym komunikowaniem się a okazywaniem miłosierdzia;
• wskazanie cech dobrego przekazu i sposobu komunikowania się;

konspekt w formacie pdf

NA CYFROWYCH ŚCIEŻKACH
CELE
• zwrócenie uwagi na fakt, że media również są miejscem spotykania ludzi;
• zwrócenie uwagi na szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą życie w świecie wirtualnym;
• zachęcenie do refleksji nad tym, co to znaczy spotykać się z innymi w świetle Ewangelii;

konspekt w formacie pdf
materiały do pracy w grupach (w formacie pdf)

CZAS BEZ MEDIÓW
CELE:
• zwrócenie uwagi na wpływ, jaki wywiera wspólnie spędzany czas nie przerywany innymi czynnościami, na budowanie silnych i bliskich relacji z innymi ludźmi;
• zwrócenie uwagi na konieczność przyswajania i praktykowania umiejętności bycia krytycznym odbiorcą mediów;

konspekt w formacie pdf
konspekt dla rodziców w formacie pdf

MEDIA: CZYM SĄ?
Natura i możliwości mediów
CELE:
• poznanie natury mediów i mechanizmów nimi rządzących;
• zwrócenie uwagi na konieczność wypracowania właściwej postawy wobec mediów;

konspekt w formacie pdf
materiały do pracy w grupach (w formacie pdf)

EWANGELIZACJA KULTURY
o przekładaniu wiary na fakty kulturowe i społeczne
CELE
• zwrócenie uwagi na obowiązek bycia twórczym, czyli ofiarowywania otoczeniu czegoś od siebie,
• zwrócenie uwagi na niepowtarzalność i wyjątkowość każdej osoby;
• zwrócenie uwagi na konieczność permanentnej edukacji medialnej;
• podjęcie refleksji nad sposobami ewangelizowania współczesnej kultury poprzez media;

konspekt w formacie pdf

WOBEC PRAWDY
CELE:
• zachęcenie do podjęcia refleksji na temat kryteriów udostępniania informacji i postawy poszukiwacza, a nie posiadacza prawdy;
• zwrócenie uwagi na wyznaczanie granic prywatności drugiego człowieka;
• pokazanie, na czym polega wychowywanie do prawdy;

konspekt w formacie pdf

WOLNOŚĆ I MANIPULACJA
„Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego! (1 Kor 10, 23-24); „Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła” (1 Tes 5, 21-22)
CEL:
• zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób wyraża się wolność człowieka i w jaki sposób próbuje się nim manipulować;

konspekt w formacie pdf

May
10
2019
--

Pakiet na Start

O KOMUNIKOWANIU BEZPOŚREDNIM I MASOWYM
CEL:
• zapoznanie z podstawowymi modelami komunikowania bezpośredniego i masowego;

ZASADY DOBREGO KOMUNIKOWANIA SIĘ
CEL
• zapoznanie z zasadami owocnego komunikowania się;

O KULTURZE SPOTKANIA I DOBRYM PRZEKAZIE
konspekt animatora
materiały dla uczestników
CEL
• zapoznanie się z terminem “kultura spotkania” ;
• pokazanie, że dawanie chrześcijańskiego świadectwa w mediach jest realizacją misji Kościoła;

Napisane przez wbajdecki w kategorii: Konspekty spotkań diakonijnych,Materiały formacyjne |
Sep
23
2014
--

Fotografowanie podczas liturgii

  1. Dokumenty
    • Wskazania Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii (1994 r.); {Wskazania KEP}
    • Komentarz do „Wskazań Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii”; {Komentarz}
  2. Materiały pomocnicze
    • „Fotograf i kamerzysta w czasie sprawowania liturgii”, red. ks. E. Stencel, Wydawnictwo Bernardinum, 2007
    • Prezentacja z ORDKS2015
Napisane przez wbajdecki w kategorii: Fotografowanie,Materiały formacyjne |
Jun
30
2012
--
Jul
31
2011
--

Prawo autorskie a strony internetowe Ruchu Światło – Życie

Poniższy dokument określa zasady korzystania z cudzych utworów (m.in. tekstów, zdjęć, grafiki, muzyki, filmów) w celu zamieszczania ich na stronach internetowych Ruchu Światło – Życie.
(more…)

Napisane przez wbajdecki w kategorii: Materiały formacyjne,Przepisy prawne |
Nov
19
2008
1

Etykieta w Internecie, czyli szanujmy się nawzajem

Referat “Etykieta w Internecie, czyli szanujmy się nawzajem”
autorzy: Piotr Bolek i Adam Dawidziuk
wygłoszony na I Ogólnopolskim Seminarium ,,Internet jako narzędzie Ewangelizacji” INE’98 15 marca 1998 r.

Spis treści
1. Społeczność internetowa
2. Grzeczność w internecie
3. Kontakty z administratorem
4. Netykieta a WWW
5. Podsumowanie

Niniejszy tekst omawia czynniki, które przyczyniły się do powstania w ostatnich latach nieformalnej grupy ludzi zwanej czasem społecznością sieciową oraz normy postępowania, dzięki którym, zdaniem autorów, społeczność ta istnieje i jest postrzegana jako atrakcyjna.

(more…)

Napisane przez admin w kategorii: Materiały formacyjne,Przepisy prawne |
Nov
19
2008
--

Ściąga dla piszących teksty dziennikarskie

Wszystkim, którzy chcieliby wykorzystać swój talent literacko-dziennikarski podsuwamy małą ściągę. Można z niej korzystać do woli, próbować różnych form dziennikarskich i pisać, pisać, pisać. Polecamy też Waszej pamięci nasze strony. One to mogą stać się pierwszymi łamami, na których wasze teksty ujrzą światło dzienne. No to pióro, o przepraszam klawiaturę do ręki i do dzieła! Powodzenia.
Agnieszka Przytuła
Diakonia Środków Społecznego Komunikowania – Lublin

(more…)

Napisane przez admin w kategorii: Materiały formacyjne |
Nov
19
2008
--

Program czteroletniej podstawowej formacji specjalistycznej Diakonii Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie

Program czteroletniej podstawowej formacji specjalistycznej Diakonii Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie na podst. ks. bp. Jana Chrapka oraz dotychczasowych propozycji DKSi CDL opracowany przez ks Arkadiusza Rakoczego 2003-12-10

(more…)

Napisane przez admin w kategorii: Materiały formacyjne |
Nov
19
2008
--

Formacja Diakonii Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie

Zasady formacji DKS proponowane w świetle dotychczasowych doświadczeń 1996-2004
zebrane przez ks. Arkadiusza Rakoczego 2004-02-25

(more…)

Napisane przez admin w kategorii: Materiały formacyjne |
Powered by WordPress | Aeros Theme | TheBuckmaker.com WordPress Themes