Jan
14
2010
--

Regulamin redakcji oaza.pl

Ogłaszam na podstawie Regulaminu ZSWWW. pkt 3.1 niniejszy regulamin redakcji oaza.pl (more…)

Napisane przez admin w kategorii: Regulaminy i Prawo |
Jan
14
2010
1

Orędzie Ojca Świętego na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2009

Nowe technologie, nowe relacje. Krzewić kulturę poszanowania, dialogu i przyjaźni.
(more…)

Napisane przez admin w kategorii: Dokumenty Stolicy Apostolskiej - Orędzia papieskie |
Powered by WordPress | Aeros Theme | TheBuckmaker.com WordPress Themes