Aug
01
2011
1

Orędzie Ojca Świętego na XLV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2011

Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej
(more…)

Napisane przez wbajdecki w kategorii: Dokumenty Stolicy Apostolskiej - Orędzia papieskie |
Aug
01
2011
1

Orędzie Ojca Świętego na XLIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2010

Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie Słowa
(more…)

Napisane przez wbajdecki w kategorii: Dokumenty Stolicy Apostolskiej - Orędzia papieskie |
Powered by WordPress | Aeros Theme | TheBuckmaker.com WordPress Themes