Jan
24
2017
--

Indeks Orędzi papieskich

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu był jedynym dniem ustanowionym przez Sobór Watykański II (DSP 18).

18. Aby skutecznie wesprzeć te różnorodne formy apostolstwa Kościoła odnośnie do środków przekazu społecznego, winno się wyznaczać we wszystkich diecezjach świata, według uznania biskupów, jeden dzień roku, w którym wierni byliby pouczani o swych obowiązkach w tej dziedzinie, wzywani do modlitwy w tej sprawie oraz do zbierania funduszu na tenże cel, by go uczciwie obrócić na utrzymanie i rozwijanie popieranych przez Kościół instytucji i przedsięwzięć w tej dziedzinie, wedle potrzeb katolickiego świata.

Co roku Papież przygotowuje z tej okazji specjalne przesłanie i zazwyczaj podpisuje je 24 stycznia, we wspomnienie liturgiczne św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Poszczególne orędzia na ten dzień były kierowane przez kolejnych Papieży: Pawła VI (1967 – 1978), Jana Pawła II (1979 – 2005), Benedykta XVI (2006 – 2013), Franciszka (2014- ). Przesłania od 2012 roku doczekały się oficjalnego tłumaczenia polskiego.
W Kościele powszechnym dzień ten jest zazwyczaj obchodzony w niedzielę poprzedzającą Zesłanie Ducha Świętego, w Polsce przypada on w trzecią niedzielę września.

Spis polskich tłumaczeń orędzi papieskich na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu został zebrany w poniższej tabeli.
(more…)

Napisane przez wbajdecki w kategorii: Dokumenty Stolicy Apostolskiej - Orędzia papieskie,Wydarzenia |
Powered by WordPress | Aeros Theme | TheBuckmaker.com WordPress Themes