Oct
15
2011

Formacja

Formacja Diakonii Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie

Podejmując formację członkowie diakonii chcą naśladować postawę Założyciela, otwartego na najnowsze wyzwania, przed którymi staje Kościół. Pragną kontynuować najlepsze doświadczenia zaangażowania członków Ruchu w posługę na rzecz komunikowania przez media realizowaną w dotychczasowych diakoniach słowa, jedności, środków przekazu na Kopiej Górce, a także pojedynczych osób.

Rekolekcje

Formacja zakłada oprócz całorocznej pracy w parafii, rejonie lub diecezji udział w rekolekcjach diakonijnych: Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Komunikowania Społecznego oraz warsztatach specjalistycznych lub rekolekcjach tematycznych dla osób dłużej posługujących w diakonii. Wszystkie te formy rekolekcji planujemy organizować w tym samym miejscu i czasie.

Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

W ciągu roku zapraszamy na spotkania w grupach diakonijnych w czasie Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. Są one obowiązkowe dla odpowiedzialnych za diakonie diecezjalne, ale otwarte również dla każdej osoby aktywnie zaangażowanej w pracę diakonii.

Pozwalają zobaczyć wspólnotę poza własną diecezją, budować całościowy wizerunek Ruchu. Stanowią okazję do wymiany doświadczeń i poznawania środowiska diakonijnego.

Formacja w ciągu roku (w ramach diakonii diecezjalnych)

Częstotliwość spotkań nie powinna być częstsza niż raz w miesiącu, ustalana indywidualnie przez każdą diakonię. Pomiędzy nimi, jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą pojawić się spotkania robocze. Osoby, które nie mają formacji permanentnej, poza spotkaniami diakonijnymi powinny znaleźć taką możliwość, te zaś, które nie ukończyły formacji podstawowej, powinny ją stopniowo uzupełniać.
Schemat spotkania
Spotkanie wspólnoty diakonijnej zawsze powinno się składać z części modlitewnej, która tworzy z członków diakonii rzeczywistą wspólnotę, formacyjnej oraz omówienia zadań praktycznych, związanych z konkretną posługą członków diakonii w swoim środowisku.

Część modlitewna

Dzielenie się Słowem Bożym, dowolna forma modlitwy.

Część formacyjna

Temat spotkania wybiera się według potrzeb danej diakonii. Formacja diakonijna obejmuje następujące zagadnienia:

  • rozważanie bieżącego nauczania Magisterium Kościoła w świetle odczytywania „znaków czasu” (nauczanie papieża, kongregacji rzymskich);
  • formacja ogólnodiakonijna;
  • formacja specjalistyczna – zdobywanie pewnej specjalizacji zgodnej z posługą w diakonii;

Omówienie zadań praktycznych

Napisane przez wbajdecki w kategorii |

 

Powered by WordPress | Aeros Theme | TheBuckmaker.com WordPress Themes