May
20
2010

Legitymacje

Regulamin Legitymacji Dzieł Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie

1. Niniejszy dokument potwierdza, że dana osoba występuje w imieniu jednego z dzieł komunikowania społecznego Ruchu Światło-Życie. Prawo ubiegania się o legitymację mają osoby zaangażowane w dzieła ogólnopolskie oraz członkowie serwisów diecezjalnych.

2. O wydanie legitymacji wnioskuje osoba odpowiedzialna za dane dzieło: redaktor naczelny lub osoba odpowiedzialna za DKS w diecezji. To ona albo sama składa zgłoszenie w helpdesku (jeśli ma takie uprawnienia), albo robi to na jej wniosek właściwa osoba mająca prawo zgłaszania w helpdesku. Jeśli ktoś nie ma ściśle określonej funkcji, nie musi wprowadzać sztucznych rozgraniczeń.

3. Do zgłoszenia w helpdesku potrzebne są następujące dane: Nazwisko i Imię, PESEL, Wspólnota, Funkcja (redaktor, dziennikarz, fotograf, …), Redakcja (dzieło, w którym posługuje), Imię i nazwisko redaktora naczelnego dzieła, Adres email redaktora naczelnego dzieła, Udział w ORDKS (rok, miejsce), Osoba wnioskująca, Telefon, E-mail, GG, Jabber, Skype osoby której ma być wydana legitymacja. Oprócz tego trzeba przygotować Skan zdjęcia i podpisu (minimum 200dpi, zalecane 300).

4. Wypełniony formularz otrzymują do akceptacji moderator CDKS oraz Adam Kania, odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji zgłoszeń oraz produkcję legitymacji.

5. Koszt wykonania legitymacji to 12 PLN (papier, wydruk, laminat i przesyłka). Wymaganą wpłatę należy wysłać na konto podane w e-mailu potwierdzającym zgłoszenie.

6. Po akceptacji oraz otrzymaniu wszystkich potrzebnych informacji proces przygotowania legitymacji trwa do siedmiu dni roboczych.

7. Rozmiar legitymacji zbliżony jest do formatu B6, a w górnej części (na środku) jest dziurka na smycz. Legitymacja wydawana jest bez smyczy.

8. Przygotowana legitymacja wysyłana jest Pocztą Polską (list polecony) na adres podany w formularzu.

9. Wszelkie uwagi, korekty i zastrzeżenia przyjmuje Adam Kania: adam.kania@oaza.pl.

ks. Arkadiusz Stanisław Rakoczy

Moderator CDKS RŚŻ

2.11.2010

Napisane przez admin w kategorii |

 

Powered by WordPress | Aeros Theme | TheBuckmaker.com WordPress Themes