Miesięczne archiwum: lipiec 2023

Komunikat CDL na II stopień ONŻ/DK w trzecim turnusie 2023 w sprawie przeżywania 11 dnia rekolekcji

Do Odpowiedzialnych za rekolekcje II st. ONŻ i II st. DK w trzecim turnusie AD 2023

W tym roku, ze względu na termin trzeciego turnusu, 11 dzień rekolekcji przypada 15 sierpnia. Ponieważ Uroczystość Wniebowzięcia NMP należy do grupy świąt nakazanych, oazy w tym dniu powinny celebrować Eucharystię z formularza uroczystości. Ta zbieżność z Dniem Zmartwychwstania na rekolekcjach stwarza problem dla oaz II stopnia. Celebracja Paschy z uroczystą Eucharystią jako ostatnią stacją jest centralnym wydarzeniem rekolekcji i nie można jej pominąć. 

Czytaj dalej