Miesięczne archiwum: luty 2024

Modlitwa wiernych na sobotnią Eucharystię 49. KO

Dobremu Bogu, który słucha naszego wołania i nigdy nie odmawia pomocy, przedstawmy z ufnością nasze prośby:

Werset: śpiewane „Kyrie eleison”

1. Prośmy za Kościół, aby wzrastając w jedności i pokoju był świadkiem prawdy płynącej z Ewangelii.

2. Prośmy za rządzących państwami, aby ustanawiając prawa pamiętali o przykazaniach i nakazach płynących od samego Boga.

3. Prośmy za misjonarzy, aby nauczając Chrystusowych przykazań głosili Bożą miłość wśród wszystkich narodów.

4. Prośmy za prześladowanych chrześcijan, aby trwając w wierze łączyli swoje trudności z Chrystusem dźwigającym krzyż.

5. Prośmy za zmarłych członków Ruchu Światło-Życie, aby oczekując przyjścia Jezusa na końcu czasów dostąpili chwały zmartwychwstania.

6. Prośmy za nas, abyśmy dążąc do doskonałości ukazanej przez Ojca niebieskiego stawali się każdego dnia ludem świętym dla Pana.  

Wszechmogący Boże, z ufnością składamy wszystkie nasze sprawy w Twoje dłonie, spraw, abyśmy z Twoją pomocą każdego dnia dążyli do świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Spotkanie DDL przed 49. KO w Częstochowie – 23 lutego o 16:30

Drodzy w Panu,
zbliża się 49 Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, która odbędzie się w dniach 23–26 lutego 2024 r. na Jasnej Górze.
Serdecznie zapraszamy Was i członków Diecezjalnych Diakonii Liturgicznych oraz wszystkich, którzy będą podejmowali funkcje liturgiczne podczas KO na SPOTKANIE w piątek 23 lutego 2023 r. o godz. 16:30. w kawiarence Domu Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II (kawiarenka znajduje się na I piętrze – po wejściu trzeba się kierować prosto, dalej schodami lub windą na I piętro i następnie w prawo).

Czytaj dalej

Posługa liturgiczna na 49. Kongregacji Odpowiedzialnych w Częstochowie

Serdecznie zapraszamy do posługi liturgicznej na 49. Kongregacji Odpowiedzialnych w Częstochowie, w dniach 23-25 lutego 2024. Zostaną/zostały rozesłane zaproszenie do diecezji, ale gdyby ktoś chciał się włączyć indywidualnie, to można kontaktować się przez adres sekretariat.cdl(at)gmail.com.

Przed Kongregacją, podobnie jak w ubiegłych latach, na naszej stronie zamieścimy ceremoniały, które pomogą przygotować się do służby liturgicznej w czasie wszystkich celebracji.