KODAL w Łagowie Lubuskim 30.01. – 05.02.2023 r.

DDL diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zaprasza na

Kurs Oazowy Dla Animatorów Liturgii

który odbędzie się w Łagowie Lubuskim w dniach 30.01. – 05.02.2023 r.

KODAL to forma specjalistycznych rekolekcji, które pomagają przygotować się do posługi w liturgii. Są adresowane do wszystkich, którzy pragną głębiej poznać misterium liturgii
(uczestnicy rekolekcji muszą mieć przynajmniej 14 lat).

Więcej informacji na stronie Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.