Modlitwa wiernych na sobotnią Eucharystię 49. KO

Dobremu Bogu, który słucha naszego wołania i nigdy nie odmawia pomocy, przedstawmy z ufnością nasze prośby:

Werset: śpiewane „Kyrie eleison”

1. Prośmy za Kościół, aby wzrastając w jedności i pokoju był świadkiem prawdy płynącej z Ewangelii.

2. Prośmy za rządzących państwami, aby ustanawiając prawa pamiętali o przykazaniach i nakazach płynących od samego Boga.

3. Prośmy za misjonarzy, aby nauczając Chrystusowych przykazań głosili Bożą miłość wśród wszystkich narodów.

4. Prośmy za prześladowanych chrześcijan, aby trwając w wierze łączyli swoje trudności z Chrystusem dźwigającym krzyż.

5. Prośmy za zmarłych członków Ruchu Światło-Życie, aby oczekując przyjścia Jezusa na końcu czasów dostąpili chwały zmartwychwstania.

6. Prośmy za nas, abyśmy dążąc do doskonałości ukazanej przez Ojca niebieskiego stawali się każdego dnia ludem świętym dla Pana.  

Wszechmogący Boże, z ufnością składamy wszystkie nasze sprawy w Twoje dłonie, spraw, abyśmy z Twoją pomocą każdego dnia dążyli do świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.