Relacja z Oazy Jedności Diakonii Liturgicznej 2023

W dniach 1-3.12.2023 r. w podwarszawskich Laskach miała miejsce Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej. Uczestniczyli w niej członkowie diakonii liturgicznych oraz osoby zaangażowane w przygotowanie rekolekcji II st. z całej Polski, zarówno młodzież i dorośli, jak i całe rodziny. Padł rekord frekwencji – było nas prawie pięćdziesięcioro, z 14 diecezji, 5 filii, a najmłodsza uczestniczka miała 3 miesiące! W tym roku tematem wiodącym było prowadzenie inicjacji liturgicznej na II st. ONŻ i DK, a w szczególności zajęliśmy się kwestią szkoły liturgicznej. 

Ponadto omawiane były kwestie naszej posługi ad extra. Ważny jest udział naszych przedstawicieli w zebraniach Duszpasterzy Służby Liturgicznej. Oczekiwana jest współpraca z Podkomisją ds. Służby Liturgicznej Konferencji Episkopatu Polski i włączanie się w przygotowanie materiałów do ogólnopolskiej formacji liturgicznej. Chodzi tu o szersze dzielenie się tym, co wypracowaliśmy na rzecz formacji liturgicznej w naszych diakoniach. 

W czasie rekolekcji modliliśmy się wspólnie, słuchaliśmy konferencji, wymienialiśmy doświadczenia, rozmawialiśmy o radościach i trudnościach w naszych diecezjach, a także tworzyliśmy plany na przyszłość. Konkretnym owocem tego czasu jest pomysł zorganizowania w nowym roku kilkudniowych warsztatów dla animatorów liturgicznych i par prowadzących odpowiedzialnych za rekolekcje drugiego stopnia. Jeśli ktoś z Was byłby takimi warszatatmi zainteresowany – zapraszamy do kontaktu z Centralną Diakonią Liturgiczną: sekretariat.cdl@gmail.com.