Spotkanie diakonii liturgicznych w czasie COM 2022

Spotkanie diakonii liturgicznych w czasie COM odbędzie się w ramach spotkań w grupach w sobotę o 12:30 w Namiocie Światła. W planie: dzielenie się Ewangelią, omówienie czym żyją członkowie diakonii i przygotowanie funkcji liturgicznych podczas COM-u.