Zaproszenie do posługi na COM 2023

W b.r. za przygotowanie liturgii w czasie COM jest odpowiedzialny Mateusz Klaja z CDL. Proszę zgłaszać do niego poszczególne zespoły i osoby chętne do podjęcia funkcji liturgicznych [mateusz.klaja(at)hotmail.com].

Zapraszamy również wszystkich członków i sympatyków DL na spotkanie do namiotu światła w sobotę o 12:30. W ramach spotkań w grupach odbędzie się tam dzielenie się Ewangelią i koordynacja posług w czasie COM.

Ceremoniały są na stronie: http://www.oaza.pl/cdl/centralna-oaza-matka-i-rekolecje-w-centrum/

Wraz z modlitwą
[ceremoniarze COM]