Start
Friday, 23 May 2014 19:07

Rekolekcje: Duchowość uczestnictwa w liturgii
Grupa formacji liturgicznej DOBRO LITURGII z archidiecezji częstochowskiej wraz z Moderatorem, ks. Damianem Kwiatkowskim zaprasza na rekolekcje dotyczące duchowości uczestnictwa - adoracyjnego, celebracyjnego, świadomego, pełnego, czynnego i kontemplacyjnego - w liturgii.

Rekolekcje odbędą się w Częstochowie w dniach 30.05. - 1.06.2014 r.

Szczegółowe informacje na plakacie i na stronie Grupy.

 
Tuesday, 20 May 2014 00:57

Liturgia Godzin z ks. Wojciechem Danielskim

 

Zachęcam do zapoznania się z Liturgią Godzin z ks. Wojciechem Danielskim i do modlitwy tymi tekstami. Ufam, że on - Człowiek Paschalny - także dzisiaj może nas prowadzić do wnikania w wielkie sprawy Boże i życia nimi na co dzień.


Wojciech Kosmowski

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

ukazania koniecznej i potrzebnej współpracy, wzajemności, symbolicznego dialogu ołtarza z chórem i prezbiterium z nawą. W liturgii każdy z nas ma swoje miejsce oraz zadanie - kiedy wszystko jest na swoim miejscu, nasza modlitwa staje się jednym głosem płynącym pod niebieskie sklepienia. Ta jedność w wielości, powszechność i wspólnotowość, od wieków przejawia się w tradycyjnej liturgii Kościoła.

 
Tuesday, 08 April 2014 23:22

Kartki z liturgii, czyli jak czynnie i owocnie w niej uczestniczyć

 

 

W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ukazują się krótkie opracowania - tzw. Kartki z liturgii. Poniżej zapowiedź jednego z opracowań poświęconego recytowanej Mszy św.:


Jak łączyć ubóstwo z okazałością, uroczystość z codziennością w liturgii? Bóg sam swoim ubóstwem nas ubogaca przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Najskromniej sprawowana liturgia także zapowiada nam bogactwo nieba.

To opracowanie zamieszczamy na naszej stronie - można je POBRAĆ.

 

Zachęcamy do wartościowej lektury i zapoznawania się zarówno z archiwalnymi, jak i kolejnymi numerami "Kartek z liturgii". Są one dostępne m. in. na stronie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

 
Thursday, 01 May 2014 15:15

Zaproszenie: Warsztaty ARS CELEBRANDI


 

"Piękno litur­gii jest czę­ścią tej tajem­nicy; ona jest naj­wyż­szym wyra­zem chwały Bożej
i
stanowi, w pew­nym sen­sie, otwar­cie się Nieba ku ziemi. (…)
Piękno nie jest więc jedy­nie czyn­ni­kiem deko­ra­cyj­nym litur­gii;

ono jest jej ele­men­tem kon­stytu­tyw­nym, gdyż jest atry­bu­tem
samego Boga i Jego Obja­wie­nia
."

Papież Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis

 

Ars Celebrandi będą pierwszymi i zarazem największymi warsztatami liturgii tradycyjnej. Swoim zakresem obejmą wszystkie elementy składające się na piękno liturgii - "będą próbą ukazania koniecznej i potrzebnej współpracy, wzajemności, symbolicznego dialogu ołtarza z chórem i prezbiterium z nawą". Codzienne bloki warsz­ta­towe będą odby­wały się w ośmiu gru­pach, wydzie­lo­nych spo­śród trzech kate­go­rii: skie­ro­wa­nych do mini­stran­tów, księży i kle­ry­ków oraz muzy­ków. Patronat honorowy nad Warsz­ta­tami objął J. E. ks. bp Wie­sław Mering, ordy­na­riusz włocławski.

 

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie Warsztatów.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

ukazania koniecznej i potrzebnej współpracy, wzajemności, symbolicznego dialogu ołtarza z chórem i prezbiterium z nawą. W liturgii każdy z nas ma swoje miejsce oraz zadanie - kiedy wszystko jest na swoim miejscu, nasza modlitwa staje się jednym głosem płynącym pod niebieskie sklepienia. Ta jedność w wielości, powszechność i wspólnotowość, od wieków przejawia się w tradycyjnej liturgii Kościoła.

 
«StartPrev12345678910NextEnd»