Start Materiały dla posługujących Pomoce dla lektorów
Pomoce dla lektorów

Przyjęcie, zrozumienie, przeżycie czytanego słowa zależy w dużej mierze od lektora, od jego umiejętności czytania. (...) każdy tekst czytany w kościele w czasie liturgii powinien być przez lektora dobrze przygotowany.

Ks. Władysław Basista „Ogólne zasady wymowy i poprawnego czytania” (fragm.)
[w:] „Teczka lektora” i „Teczka komentatorki” - materiały formacyjne Ruchu Światło-Życie [1971]

 

Opracowane dla lektorów czytania na każdy dzień publikuje na swojej stronie Irena Kucharska. Można także zostać prenumeratorem newslettera z czytaniami na każdy dzień (szczegóły na stronie). Autorka zamieściła na niej także podręcznik: Ogólne zasady wymowy i poprawnego czytania, który oprócz teorii zawiera liczne przykłady ćwiczeń emisji głosu, artykulacji i dykcji - jest to cenna pomoc, nie tylko dla lektorów, ale dla wszystkich pełniących posługę słowa. Animatorom posługującym na rekolekcjach ONŻ polecamy przygotowany z myślą o lektorach Lekcjonarz Oaz Rekolekcyjnych Ruchu Światło-Życie.