image1 image2 image3 image4

Diecezjalna Szkoła Liturgiczna im. ks. Marka Adaszka

Z radością informujemy, że w diecezji legnickiej została powołana

Diecezjalna Szkoła Liturgiczna im. ks. Marka Adaszka.

    

xMAdaszek

W dekrecie ks. Bp. Zbigniewa Kiernikowskiego powołującym DSL do istnienia czytamy, że zostaje ona powołana w trosce o formację liturgiczną w diecezji (...) i wpisuje się ona w liturgiczną tradycję Diecezji Legnickiej, kształtowaną m. in. przez śp. ks. Marka Adaszka, wieloletniego wykładowcę liturgiki i ojca duchownego w seminarium, który przez wielu jest wciąż nazywany ojcem, a do jego zaangażowania w troskę o piękno i głębię liturgii wciąż odwołują się kapłani i świeccy. Dlatego wydaje się czymś dobrym nadać Diecezjalnej Szkole Liturgicznej jego imię.

Więcej o DSL na stronie Diecezji Legnickiej

  
Zachęcamy do dzielenia się z CDL takimi inicjatywami
J

stworzone dzięki komputerowe24.pl | strona archiwalna | ta strona korzysta z cookies
2019  Centralna Diakonia Liturgiczna