image1 image2 image3 image4

69. Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej, Licheń 2017

W dniach 8-9 listopada 2017 r. w Licheniu odbyło się 69. Ogólnopolskie Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej.

W spotkaniu uczestniczyło 65 osób, w tym członkowie Podkomisji ds. Służby Liturgicznej Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski oraz przedstawiciele Centralnej Diakonii Liturgicznej Ruchu ŚwiaZDSL17-1tło-Życie. Uczestnicy reprezentowali bardzo różne środowiska z całej Polski: 32 diecezje, ordynariat polowy i 9 zgromadzeń zakonnych: księża Chrystusowcy, Salezjanie, Pijarzy, Michalici, Werbiści, Oblaci, Franciszkanie Konwentualni, Filipini oraz Stowarzyszenie Misji Afrykańskich. Szczególną radością było to, byli z nami trzej biskupi: ks. bp dr Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski i dwóch członków tej komisji: ks. abp dr Józef Górzyński oraz ks. bp dr hab. Rudolf Pierskała. Ich komentarze i uwagi były szczególnie ubogacające i porządkujące wiele tematów.

Część wykładowa obejmowała trzy wystąpienia. Pierwsze z nich: Maryja, Niewiasta Eucharystii, wzorem przeżywania Mszy Świętej i posługiwania w niej wygłosił ks. bp dr hab. Rudolf Pierskała. Drugi wykład: Modlitwa różańcowa, akty oddania się Maryi, pierwszy piątek, pierwsza sobota i inne formy pobożności w życiu członków służby liturgicznej przedstawił ks. dr Sławomir Sosnowski. Wykład trzeci: Modlitwa do świętych i naśladowanie ich w życiu – istotna cecha posługujących w liturgii wygłosił ks. dr Tomasz Powichrowski.

Następnie odbyła się praca w pięciu grupach. Postawiono następujące pytania: Czy w formacji służby liturgicznej Maryja ukazywana jest jako obecna w celebracji liturgii i jako wzór udziału w misterium Chrystusa? Czy przeżycie rocznic maryjnych (Jasna Góra, Gietrzwałd, Fatima, Licheń) przyczyniło się do większego umiłowania różańca i przeżywania pierwszych sobót miesiąca przez członków służby liturgicznej? Jakie nasuwają się propozycje ubogacenia obecności Maryi i Świętych w formacji służby liturgicznej? Pytania te mogą być też inspiracją do refleksji w poszczególnych diecezjach.

Szczytem i źródłem pierwszego dnia była Eucharystia koncelebrowana pZDSL17-2rzez wszystkich kapłanów – uczestników zebrania duszpasterzy. Homilię wygłosił ks. abp dr Józef Górzyński Po zakończeniu tej celebracji biskupi i prezbiterzy – duszpasterze służby liturgicznej wraz z obecnymi w bazylice licheńskiej świeckimi dokonali uroczystego Aktu oddania służby liturgicznej Niepokalanemu Sercu Maryi (tekst do pobrania). Sugestia jest taka, by dokonać tego także w diecezjach w czasie zgodnym z tradycją lokalną – albo w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, albo w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Następny dzień rozpoczął wspólną Eucharystią z jutrznią w Domu Pielgrzyma. Homilię wygłosił ks. bp dr hab. Rudolf Pierskała Po śniadaniu miały miejsce relacje ze spotkań w grupach oraz komunikaty. W pierwszym ks. bp dr Adam Bałabuch przedstawił Prace Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Ks. dr Stanisław Szczepaniec omówił Logo Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej i rozwój strony internetowej kdsl.pl. W kolejnym komunikacie ks. mgr lic. Marcin Loretz przedstawił Propozycję krótkich filmów dla osób pełniących różne funkcje w liturgii. Na zakończenie tej częsci niżej podpisany zaprezentował Projekt szkoły komentatora liturgicznego.

Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej jest zawsze źródłem inspiracji – na przykład do współpracy, do prowadzenia dzieł podobnych do tych, które prowadzą już inni. Ważna jest tu wymiana informacji. Może temu służyć na przykład zamknięta grupa na Facebooku: Diecezjalni Duszpasterze Służby Liturgicznej. Na dzień 11.11.2017 r. liczyła ona 34 członków. Mogą do niej należeć zarówno diecezjalni duszpasterze, jak i inne osoby zaangażowane w to dzieło. Drugą ważną sprawą, na którą zwrócono uwagę, jest korzystanie z dokumentów Kościoła. Zdecydowana większość wątpliwości dotyczących spraw liturgicznych jest bowiem rozstrzygnięta po prostu przez rubryki. Warto tu podkreślić, że dokumenty liturgiczne od 2011 r. są zawarte na stronie diecezji świdnickiej w zakładce „liturgia”, wcześniejsze natomiast – na stronie liturgia.episkopat.pl.


Wojciech Kosmowski, odpowiedzialny za CDL

stworzone dzięki komputerowe24.pl | strona archiwalna | ta strona korzysta z cookies
2019  Centralna Diakonia Liturgiczna