image1 image2 image3 image4

Relacja z Oazy Jedności Diakonii Liturgicznej AD 2014

W dniach 3 OJDL14- 5 października 2014 r. w Centrum Jana Pawła II w Krakowie odbyła się Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej, będąca pierwszym etapem przygotowań do liturgicznego przeżycia Światowych Dni Młodych w Krakowie w 2016 r.

Relacja: Okiem uczestnika OJDL

Ziemski Dom Jana Pawła II

Naszą ogromną radością była możliwość spotkania w bardzo szczególnym miejscu, jakim jest Centrum Jana Pawła II. Wzgórze znajdujące się w pobliżu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, będące niegdyś miejscem pracy Karola Wojtyły w fabryce „Solvay”, w ciągu zaledwie 5 lat stało się miejscem pielgrzymek ludzi z całego świata. I właśnie tutaj za 2 lata pielgrzymować będą młodzi w ramach Światowych Dni Młodych.

Przez cały pobyt w Krakowie, rozpoczynając dzień Jutrznią przy relikwiach Jana Pawła II czułam (i myślę, że nie tylko ja), że Papież wstawia się za nami i opiekuje dziełem ŚDM, które rozpoczął w 1985 roku.

Kraków otwiera drzwi swoich domów pielgrzymom

Co ciekawe, spotkanie w Krakowie nie było tylko przygotowaniem nas do służby, którą pragniemy podjąć! Mieszkańcy parafii przyjęli część z nas pod swoje dachy - tak, jak będzie się to odbywało w czasie trwania ŚDM.

 

Spotkanie z Żywym Bogiem

Aby posługiwać w trakcie liturgii nie można nie rozumieć jej istoty, a przede wszystkim nie można nie doświadczyć spotkania z żywym Bogiem. Dlatego fundamentem tych dni była modlitwa: Eucharystia, Liturgia Godzin (Jutrznia i Nieszpory) oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Do ich przeżycia przygotowywaliśmy się poprzez krąg liturgiczny - staranną próbę służby liturgicznej, wybór śpiewów, napisanie komentarzy i modlitwy powszechnej.

I właśnie do spotkania z Panem poprzez liturgię mamy doprowadzić młodych ludzi w trakcie ŚDM. W czasie OJDL bardzo często słyszeliśmy, że młodym będzie trzeba ukazać tę prawdę, aby te lipcowe dni 2016 r. przyniosły owoce. Pojawia się bowiem pokusa przyjazdu na spotkanie z papieżem, na drugim zaś miejscu na spotkanie z Bogiem. Nie możemy do tego dopuścić!

Liturgia buduje wspólnotę

Uczestniczyliśmy również w konferencjach: o roli liturgii w budowaniu wspólnoty przypomniał ks. dr Stanisław Szczepaniec. Pochyliliśmy się nad rolą sakramentów w budowaniu wspólnoty z Bogiem, a w sposób szczególny nad Chrztem Świętym - będącym jej zawiązaniem - oraz Bierzmowaniem, które jest swoistym posłaniem do głoszenia Ewangelii braciom. Ks. Stanisław zapoznał nas również z pracami Podkomisji ds. Służby Liturgicznej Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski, mającymi ujednolicić formację służby liturgicznej, jak i samą liturgię w naszym kraju.

Wojciech Kosmowski przybliżył nam pracę Centralnej Diakonii Liturgicznej oraz przygotowanie diakonii liturgicznej do służby na różnych szczeblach formacji.

Ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ pokazał nam rolę Słowa, które buduje wspólnotę. Co istotne: samo istnienie Słowa Boga jest już znakiem Jego obecności. Przywołany został piękny przykład dziecka, które uspokaja się na głos matki, chociaż jeszcze nie rozumie wypowiadanych przez nią słów. Słowo Boże staje się znakiem Miłości, wszechmocności, przywiązania. Ks. Stanisław wprowadził nas również w koncepcję przygotowań liturgii w czasie ŚDM, co jest zadaniem naszego Ruchu.

W małych grupach poruszyliśmy tematy służby liturgicznej w prezbiterium, posług poza prezbiterium, a także funkcji związanych ze śpiewem. Dzieliliśmy się doświadczeniami naszych diecezji, parafii i szukaliśmy rozwiązań dla różnych problemów.

 

Nie samym słowem żyje człowiek”

Wydaje mi się, że w relacji z OJDL-u nie można pominąć wspólnych posiłków. I wcale nie chodzi tu o ich bogactwo, które – jak na rekolekcje oazowe przystało – było wyjątkowe, ani o pyszne kawy z ekspresu! Myślę, że ten czas bardzo jednoczył całą wspólnotę. Był okazją do długich i owocnych rozmów, poznania się, wymiany doświadczeń. OJDL rozpoczął się w piątek wieczorem, a skończył niedzielnym wczesnym popołudniem. Mimo to między uczestnikami już zawiązała się wspólnota oraz relacje, które dają piękne podstawy do dalszych działań.

Maria Zięba – DDL archidiecezji wrocławskiej

stworzone dzięki komputerowe24.pl | strona archiwalna | ta strona korzysta z cookies
2019  Centralna Diakonia Liturgiczna