image1 image2 image3 image4

Wsparcie działań Centralnej Diakonii Liturgicznej

Drodzy w Chrystusie Panu Sympatycy i Członkowie Centralnej Diakonii Liturgicznej!
 

Dziękuję Wam za podejmowanie odpowiedzialności za sprawy diakonii liturgicznej na różnych szczeblach. Bez Waszej służby charyzmat liturgii naszego Ruchu nie mógłby się rozwijać. Aby ta służba była bardziej efektywna także od strony materialnego wsparcia istnieje możliwość wpłat pieniężnych na konta Fundacji Światło-Życie.
 

Pieniądze, którymi dotychczas dysponowała Centralna Diakonia Liturgiczna pochodziły z wpłat sponsorów (na konkretny cel), a także z jednej składki, która została zebrana podczas OJDL w Częstochowie w 2012 r. Za pieniądze te były przygotowywane materiały wykorzystywane podczas centralnych spotkań Ruchu i spotkań diakonii liturgicznych (ceremoniały, płyty, broszury, a ostatnio pen-driv’y), a także została opracowana na nowo i uaktualniona strona internetowa CDL. Z pieniędzy pochodzących ze składki zostały zakupione alby dla Centrum w Krościenku.

Mamy do dyspozycji dwa konta:

dla wpłat zwykłych - koniecznie z dopiskiem CDL:

Fundacja "Światło-Życie" Ośrodek w Bydgoszczy
ul. Bydgoskich Olimpijczyków 11, 85-796 Bydgoszcz
Numer KRS: 0000071891, NIP 634-10-46-851, REGON 001376517

Konto bankowe: 14 1090 1072 0000 0001 1788 3386

dla wpłat 1% podatku - w deklaracji podatkowej należy podać nr KRS oraz wpisać cel szczegółowy CDL:

Fundacja "Światło-Życie" ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice
KRS 0000071891

Konto Fundacji: GETIN Bank S.A. I Oddział Katowice
61 1560 1108 0000 9060 0004 4584.

Warto pamiętać, że wpłacając darowiznę na konto bankowe można ją odliczyć od podstawy opodatkowania - w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt. 9 ust. o pdpf). Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy.

 

Wraz z modlitwą za Was i za wszystkie sprawy związane z realizacją charyzmatu liturgii Ruchu Światło-Życie,
 

Wojciech Kosmowski

odpowiedzialny za CDL

stworzone dzięki komputerowe24.pl | strona archiwalna | ta strona korzysta z cookies
2019  Centralna Diakonia Liturgiczna