image1 image2 image3 image4

Dziękujemy za Waszą służbę w czasie KO

KO2015ML_51-1024x681.jpgUmiłowani w Chrystusie Panu,

dziękujemy Wam oraz Waszym zespołom liturgicznym za podjęcie posług podczas XL Kongregacji Odpowiedzialnych w Częstochowie. Za gorliwość, cierpliwość, zaangażowanie, za czas i wysiłek włożone w przygotowania. To wielkie świadectwo, że Ruch Światło-Życie jest ruchem soborowej odnowy liturgii.

Prosimy jednocześnie o przesyłanie na adres sekretariatu CDL wszelkich uwag i sugestii dotyczących przygotowania liturgii na Kongregacji w roku przyszłym. W szczególności prosimy o uwagi na temat przebiegu liturgii oraz ceremoniałów - mają one być przede wszystkim pomocą dla Was.

Polecamy Was w modlitwie,

Damian Koniecki, Ceremoniarz XL Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

Wojciech Kosmowski, Odpowiedzialny za Centralną Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie

stworzone dzięki komputerowe24.pl | strona archiwalna | ta strona korzysta z cookies
2019  Centralna Diakonia Liturgiczna