image1 image2 image3 image4

Misterium Męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa AD 2015

triduum.pascal1.jpgDrodzy w Chrystusie Panu,

nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył!

Niech towarzyszy Wam zatem radość, że dzięki Niemu i my
powstaliśmy z martwych, powstaliśmy z grzechów.

Życzę Wam, aby ta radość wielkanocna opromieniała Wasze życie
i była siłą w życiu zgodnym z Ewangelią.

W czasie Triduum Paschalnego życzę szczególnie dużo sił do liturgicznej służby Bogu i braciom, aby w pięknie i harmonii świętych znaków wierni poprzez Waszą posługę zanurzyli się w Misterium Męki, śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana i możliwie jak najpełniej składali Bogu ofiarę uwielbienia, składali Mu w ofierze siebie samych, naśladowali Jego mękę - jak głosił w Kazaniu 45 św. Grzegorz z Nazjanzu.

Wraz z modlitwą,

Wojciech Kosmowski
Odpowiedzialny za CDL

stworzone dzięki komputerowe24.pl | strona archiwalna | ta strona korzysta z cookies
2019  Centralna Diakonia Liturgiczna