image1 image2 image3 image4

66. Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej, Licheń 2014

ZDSL2014dniach 5-6 listopada 2014 r.w Licheniu odbyło się 66. Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej. W spotkaniu uczestniczyło około 70 osób – duszpasterzy służby liturgicznej i ich współpracowników z poszczególnych diecezji, zgromadzeń zakonnych oraz ordynariatu polowego. Była także reprezentowana Centralna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie. W zebraniu wzięło udział trzech biskupów: Adam Bałabuch, Józef Górzyński oraz Piotr Greger.

Dwa główne tematy tegorocznego spotkania to program formacyjny służby liturgicznej oraz posługa liturgiczna podczas Światowych Dni Młodych w Krakowie w 2016 r. Większa część ZDSL dotyczyła tego pierwszego wątku - odbył się naten temat cykl wykładów oraz spotkania w grupach pierwszego dnia, a także sprawozdania.

Czytaj więcej...

Pierwszy referat wygłosił ks. dr Bartłomiej Matczak. Wykład ten dotyczył znaczenia czynnego uczestnictwa w Eucharystii w kontekście odkrywania i realizowania powołania. Dotyczy to nie tylko powołania do służby Bogu w kapłaństwie, życiu zakonnym czy misyjnym – choć oczywiście formacja służby liturgicznej ma wielkie znaczenie w budzeniu tych powołań. W licznych, ciekawych świadectwach uczestnicy dzielili się tym, jak owocne bywa posługiwanie formatorów służby liturgicznej dla przyszłych kapłanów (w seminariach znaczny odsetek alumnów stanowią ci, którzy posługiwali wcześniej jako ministranci, lektorzy, animatorzy i ceremoniarze). Odkrywaniu powołania do innych dzieł w Kościele i świecie także służy udział w formacji liturgicznej.

Wielką uwagę i dyskusję wzbudził referat s. dr Iwony Kopacz FSP na temat formacji scholi w programie formacyjnym służby liturgicznej. W dzisiejszych czasach pojawia się coraz częściej pytanie o posługi liturgiczne dziewcząt i kobiet. Wynika to między innymi z rozwijającej się ideologii gender i złego rozumienia „równouprawnienia”. Funkcje liturgiczne są dostępne i dla kobiet, i dla mężczyzn, ale od tego, jak będzie prowadzona formacja zależy to, czy wszystkie funkcje będą podejmowane, czy też – wszyscy będą chcieli tylko czytać albo służyć przy ołtarzu. Formacja scholi liturgicznych – poza chwalebnymi wyjątkami – wydaje się być jedną z najbardziej zaniedbanych. Inne funkcje nazbyt rzadko obecne w naszych celebracjach to te, które są pełnione poza prezbiterium: posługa ładu i darów.

Ks. dr Stanisław Szczepaniec w swoim referacie „Służyć tym darem, jaki każdy otrzymał. Program formacyjny służby liturgicznej – wprowadzenie do pracy w grupach” przybliżył dokument roboczy na temat formacji służby liturgicznej, który był już prezentowany w ubiegłym roku (tekst ten w wersji elektronicznej można otrzymać od referenta albo od niżej podpisanego; był także rozsyłany do diecezjalnych duszpasterzy służby liturgicznej oraz do przedstawicieli diecezjalnych diakonii liturgicznych Ruchu Światło-Życie). Ks. Stanisław zwrócił uwagę na to, że duszpasterze traktują formację poszczególnych posługujących w niejednakowy sposób. Największy wysiłek duszpasterski jest skierowany na formację służby liturgicznej w parafiach: ministrantów. Od około 50 lat odbywają się kursy lektorskie. Są jednak problemy z formacją osób dorosłych – poza wyjątkowymi przypadkami, zwłaszcza związanymi z programem dla przygotowujących się do przyjęcia posługi lektora i akolity.

Praca w grupach dotyczyła programu formacyjnego służby liturgicznej. Odbywała się ona w pięciu podgrupach. Omawiano m. in. takie tematy, jak: przesunięcie czasu kandydatury na okres przed I Komunią św., formacja zespołów pełniących swoją służbę poza prezbiterium (schole, przynoszący dary…), zagadnienia terminologiczne (rozumienie określeń „akolita”, „kantor”, nazewnictwo opisujące zadania żeńskiej służby liturgicznej), stare i nowe drogi w formacji młodzieży kończącej gimnazjum (formacja w parafiach i kursy w diecezjach). Spotkania te ujawniły bogactwo dróg formacji, liczne ciekawe rozwiązania praktyczne i sposoby korzystania z różnych materiałów formacyjnych.

Wieczorne spotkanie pierwszego dnia rozpoczęło się prezentacją czasopisma „KNC” [„Króluj Nam Chryste” - red.] oraz inicjatyw przezeń wspieranych (np. krajowe pielgrzymki ministrantów, zawody „O Puchar KnC”) w 10-lecie istnienia (zob.: www.ministranci.pl - przygotowywana jest zmiana tej strony, dodanie modułów społecznościowych). Później były odpowiedzi na pytania uczestników. Udzielali ich obecni na spotkaniu biskupi.

Referaty drugiego dnia były poświęcone liturgii w czasie Światowych Dni Młodych w Krakowie w 2016 r. Pierwszy z nich wygłosił ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ – członek Komitetu Organizacyjnego tego spotkania, a jednocześnie moderator Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej. Omówił on założenia przygotowania liturgii – zasady ogólne oraz przebieg spotkania młodych w Krakowie, z uwzględnieniem celebracji liturgicznych.

Drugi referat wygłosił niżej podpisany. Było to sprawozdanie z rekolekcji diakonii liturgicznej, przygotowujących do ŚDM 2016 (Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej, Kraków 3-5.10.2014 r.). W tych rekolekcjach uczestniczyły 42 osoby, w tym 10 osób dochodzących. Wśród uczestników było 2 kapłanów i siostra zakonna. Reprezentowanych było 10 diecezjalnych diakonii liturgicznych. W referacie oprócz programu rekolekcji wskazano drogę przygotowania do tych rekolekcji i materiały przygotowujące do nich, a także wyniki ankiet uczestników oraz uwagi po ostatnim DWDD wraz z propozycjami szczegółowych rozwiązań. Wystąpienie to jest dostępne w formie prezentacji

Eucharystia pierwszego dnia była sprawowana w bazylice, a drugiego – w kaplicy domu pielgrzyma. Sprawowana była także liturgia godzin (jutrznia i nieszpory w łączności z Eucharystią) oraz modlitwa w ciągu dnia. Podczas posiłków oraz pomiędzy elementami programu było dużo czasu na integrację i dyskusję. Dzięki temu było możliwe wzajemne ubogacanie się uczestników, co stanowi wielką wartość tych spotkań.

Wszystkie wystąpienia będą opublikowane w najnowszym numerze „Liturgia Sacra”, który ukaże się 8.12.2014 r.
  

Wojciech Kosmowski

Odpowiedzialny za CDL

stworzone dzięki komputerowe24.pl | strona archiwalna | ta strona korzysta z cookies
2019  Centralna Diakonia Liturgiczna