Liturgia.pl

Strona o tematyce liturgicznej, bogata we wszelkiego rodzaju informacje, dokumenty, artykuły, publikacje. Można również zadać pytanie, na które odpowiada profesor liturgiki papieskiego uniwersytetu Regina Apostolorum.

Zobacz