_
„Triduum Paschalne. Podręcznik dla duszpasterzy i dla służby liturgicznej”

_Od poprzedniego wydania książki minęło ponad 20 lat. Służyła ona pomocą pomocą wielu pokoleniom duszpasterzy i wiernych, szczególnie przeżywającym wielkie misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego na sposób rekolekcyjny.

Doświadczenia takiego przeżywania Triduum, ukazujące się nowe dokumenty Stolicy Apostolskiej i Kościoła w Polsce, coraz liczniejsze opracowania na temat Wielkiego Tygodnia, a także postęp techniki umożliwiający stosowanie nowych mediów i środków wyrazu wskazały na konieczność opracowania nowego wydania.


 

Zawiera ono szereg dodatków i uzupełnień, które będą pomocne dla wszystkich, którzy pragną, by uczestnictwo w Triduum Paschalnym przemieniło ich życie.

Do książki dołączony jest dodatek płytowy
z materiałami stanowiącymi przykład stosowania zasad przygotowania Triduum Paschalnego wymienionych w podręczniku.

 

 

Red.: Irena Kucharska, Wojciech Kosmowski, ks. Piotr Kulbacki
Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2012

Dostępny także w komplecie z dodatkiem „Triduum Paschalne. Homilie”.
Dodatek zawiera szeroki wybór homilii i wprowadzeń Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, przydatny zwłaszcza w grupach rekolekcyjnych.

>> Gorąco zachęcamy do zamawiania pozycji na stronie Wydawnictwa. << 

Opinie i uwagi dotyczące Podręcznika prosimy kierować na adres kosmowsk@mp.pl