Dzień I
Temat dnia: Boża Miłość. Nawiązanie relacji z Jezusem
Konferencja I
Temat dnia - teoria
Namiot spotkania: Ap 3,20; J 1,12
Spotkania w grupach: Biblijna tożsamość i pozycja chrześcijanina
Konferencja II
Temat dnia - praktyka
Zajęcia z zakresu dynamiki grupowej: Zajęcia wstępne

Dzień II
Temat dnia: Liturgia. Dziękczynienie
Konferencja I
Temat dnia - teoria
Namiot spotkania: Mt 18,19-20
Spotkania w grupach: Prowadzący i jego przygotowanie do spotkania modlitewnego
Konferencja II
Temat dnia - praktyka
Zajęcia z zakresu dynamiki grupowej: Uczucia

Dzień III
Temat dnia: Uwielbienie
Konferencja I
Temat dnia - teoria
Namiot spotkania: Pwt 6,4-9
Spotkania w grupach: Prowadzenie poczatkującej wspólnoty modlitewnej
Konferencja II
Temat dnia - praktyka
Zajęcia z zakresu dynamiki grupowej: Samoakceptacja

Dzień IV
Temat dnia: Modlitwa błagalna. Modlitwa wstawiennicza
Konferencja I
Temat dnia - teoria
Namiot spotkania: Flp 4,5-7
Spotkania w grupach: Problemy w modlitwie wspólnotowej
Konferencja II
Temat dnia - praktyka
Zajęcia z zakresu dynamiki grupowej: Pozytywne patrzenie na siebie

Dzień V
Temat dnia: Przebłaganie i przebaczenie. Uzdrowienie
Konferencja I
Temat dnia - teoria
Namiot spotkania: Łk 15,1-n
Spotkania w grupach: Praktyka przygotowanie się do spotkania modlitewnego
Konferencja II
Temat dnia - praktyka
Zajęcia z zakresu dynamiki grupowej: Komunikacja niewerbalna

Dzień VI
Temat dnia: Walka duchowa. Kierownictwo duchowe
Konferencja I
Temat dnia - teoria
Namiot spotkania: Ef 6,10-20
Spotkania w grupach: Przewidywanie dyspozycji ("kondycji") modlitewnej wspólnoty i dostosowywanie się do potrzeb
Konferencja II
Temat dnia - praktyka
Zajęcia z zakresu dynamiki grupowej: Aktywne słuchanie (cz.I)

Dzień VII
Temat dnia: Rozeznawanie duchowe
Konferencja I
Temat dnia - teoria
Namiot spotkania: 1J 4,1n
Spotkania w grupach: Kształtowanie miejsca spotkania modlitewnego i sposoby komunikowania się
Konferencja II
Temat dnia - praktyka
Zajęcia z zakresu dynamiki grupowej: Aktywne słuchanie (cz. II)

Dzień VIII
Temat dnia: Modlitwa a ewangelizacja.
Konferencja I
Temat dnia - teoria
Namiot spotkania: Łk 5,5 (1-11)
Spotkania w grupach: Diakonia modlitwy - posługa i formacja
Konferencja II
Temat dnia - praktyka
Zajęcia z zakresu dynamiki grupowej: Komunikat bezpośredni "ja"

Dzień IX
Temat dnia: Modlitwa a apostolstwo
Konferencja I
Temat dnia - teoria
Namiot spotkania: Flp 2,5-11
Spotkania w grupach: Oaza Modlitwy - przygotowanie i prowadzenie
Konferencja II
Temat dnia - praktyka
Zajęcia z zakresu dynamiki grupowej: Asertywność

Kontakt

Kontakt: moderator.cdm@gmail.com

Administrator strony: idm.oaza@gmail.com