Wpisy z Formacja małżeńska

Formacja małżeńska

ONŻ 1 stopnia
- materiały do spotkań gr dziecięcych

więcej

Droga do wspólnoty dla małżeństw
- materiały uzupełniające

więcej

Formacja podstawowa w ciągu roku

* rok rozumiany jest jako etap pracy, a nie etap formacyjny

Ewangelizacja i pilotowanie
- konspekty spotkań

więcej

1 rok pracy
- konspekt

więcej

2 rok pracy cz.A
- konspekt

więcej

2 rok pracy cz.B
- konspekt

Spotkania
w kręgu

więcej

Formacja starszych kręgów

Eucharystia a małżeństwo

więcej

Komunikacja w małżeństwie i rodzinie

Polecane publikacje dla rodzin - tutaj