Wpisy z czerwiec, 2009

Spotkania w kręgu

W 1995 r., za zgodą ówczesnych odpowiedzialnych Equipes Notre Dame, została przetłumaczona z języka francuskiego i dostosowana do potrzeb Domowego Kościoła broszura pt. “La réunion d’équipe” (Spotkanie w kręgu). Obecnie, po wyczerpaniu nakładu, zaistniała potrzeba poprawienia i dopracowania tych materiałów, tak by były one zgodne z obowiązującymi Zasadami Domowego Kościoła i mogły dalej służyć pomocą w pracy formacyjnej w kręgach DK. Niniejszej wydanie zostało opracowane na podstawie francuskiego oryginału oraz polskiego wydania z 1995 r. Zmieniono nieco układ treści oraz dopracowane niektóre teksty.

Pierwsza część zawiera ogólne uwagi na temat znaczenia spotkania miesięcznego kręgu rodzin. Kolejne dotyczą poszczególnych części spotkania (por. Zasady DK, p. 16). W ostatniej części podano praktyczne wskazówki co do przeprowadzenia ostatniego spotkania w roku formacyjnym (podsumowanie pracy rocznej kręgu). W każdej części podane są pytania do refleksji - mogą być one pomocą w indywidualnej lekturze, ale też wykorzystane w dzieleniu się na spotkaniu kręgu. Niektóre treści zostały uzupełnione o teksty pomocnicze, będące pogłębieniem danego tematu.