Wpisy z listopad, 2009

Domowy Kościół II rok pracy cz. A. Konspekty spotkań – materiały studyjne

Materiały te skierowane są do kręgów, które przeżyły etap ewangelizacji i pilotażu oraz pierwszego roku pracy według nowych materiałów. Podręcznik zawiera materiały formacyjne pracy Domowego Kościoła na jeden rok. Drugi rok pracy ma na celu pogłębienie duchowości małżeńskiej.

Eucharystia a małżeństwo

Broszura mogąca służyć podczas spotkań kręgów Domowego Kościoła po drugim roku pracy. Teksty w niej zawarte mają pomóc w określeniu kierunku dalszej pracy nad sobą, swoim małżeństwem, czy kręgiem.

Domowy Kościół I rok pracy. Konspekty spotkań – materiały studyjne

Podręcznik zawiera konspekty do spotkań I roku pracy Domowego Kościoła. Stanowi kolejny etap formacji po przepracowaniu materiałów zawartych w podręczniku: „Ewangelizacja i pilotowanie kręgów”. Celem I roku formacji jest doprowadzenie małżonków do systematycznej realizacji wszystkich zobowiązań w codziennym życiu.

Droga do wspólnoty dla małżeństw – materiały uzupełniające

Broszura zawiera materiały uzupełniające do spotkań w małych grupach małżeństw podczas Oazy Nowego Życia III stopnia. Jest ona uzupełnieniem do podstawowego materiału pt. „Droga do wspólnoty”.


Pomoce dla grup dziecięcych w oazie rodzin I stopnia
Podręcznik stanowi pomoc w prowadzeniu grup dziecięcych w ONŻ dla rodzin I˚.

Celem materiałów jest umożliwienie dzieciom, przyjeżdżającym na rekolekcje wraz z rodzicami przeżycia swoich własnych rekolekcji. Tematycznie wyodrębnionych i dostosowanych do ich wieku.


Oaza Nowego Życia I˚ dla rodzin – podręcznik

Podręcznik dla prowadzących rekolekcje.
Pierwsza część stanowi wprowadzenie i wyjaśnienie poszczególnych elementów dnia oazy rekolekcyjnej. Część druga zawiera szczegółowy opis kolejnych dni rekolekcji.

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin 1 stopień - materiały dla prowadzących
Podręcznik dla animatorów czterodniowych rekolekcji opartych o program Oazy Rekolekcyjnej Diakonii. Służą pogłębieniu świadomości istoty i celu, duchowości i metody Domowego Kościoła. Rekolekcje mają przyczynić się do ożywienia uczestników ruchu zarówno w dziedzinie pracy wewnętrznej, osobistej, jak i w zakresie ewangelizacji i diakonii.