Sympozjum „Dar życia”

W trosce o odpowiedzialność w przekazywaniu życia Dnia 19 marca 2011 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się sympozjum pt. „DAR ŻYCIA”,…

Read more

AIDS a prezerwatywa

Czy można przemilczeć, że „zabezpieczenie” przez zarażeniem AIDS, które jakoby miała zapewniać prezerwatywa, jest w najwyższym stopniu złudne? – pisze ks. prof. Michel…

Read more

Prawo do samobójstwa?

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że choć istnieje „prawo człowieka do odebrania sobie życia”, państwo nie ma żadnego obowiązku zapewnienia obywatelom środków do…

Read more