Encyklika Humanae Vitae

O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego Do Czcigodnych Braci Patriarchów, Arcybiskupów, Biskupów oraz innych Ordynariuszów, zachowujących pokój i wspólnotę ze Stolicą…

Read more