Godność osoby ludzkiej

Kiedy mówimy o sobie, o swej inności w stosunku do świata przyrody i wyższości nad tym światem, odczuwamy, może nieświadomie, dumę z bycia człowiekiem. Rzadko jednak zadajemy sobie pytanie, z czego…

Read more

Modlitwa o dar czystości

 Jestem mężczyzną (jestem kobietą). Jestem stworzony jako mężczyzna (stworzona jako kobieta). Jestem powołany jako mężczyzna (powołana jako kobieta). Jestem człowiekiem jako mężczyzna (człowiekiem…

Read more