CBOS: 68% Polaków przeciwnych legalizacji „małżeństw” homoseksualnych

 Ponad dwie trzecie Polaków (68%) nie akceptuje legalizacji „małżeństw” homoseksualnych, a aż 87% nie zgadza się na możliwość adoptowania przez nie dzieci. Jedynie 12% podziela opinię, że homoseksualizm jest czymś normalnym, większość (83%) uznaje go za odstępstwo od normy – wynika z najnowszego badania CBOS.

Jedna czwarta Polaków (25%) osobiście zna kogoś o orientacji homoseksualnej. W ostatnich trzech latach odsetek takich deklaracji w zasadzie się nie zmienił, ale w porównaniu z pomiarami z lat 2005 i 2008 jest wyższy o 9–10 punktów.

Relatywnie niewielu badanych (12%) podziela opinię, że homoseksualizm jest czymś normalnym. Większość (83%) uznaje go za odstępstwo od normy, w tym ponad połowa (57%) uważa, że należy go tolerować, natomiast jedna czwarta (26%) – że nie powinno się go akceptować.

Większość Polaków niechętnie odnosi się do faktycznych i potencjalnych praw par homoseksualnych: niemal dwie trzecie (63%) uważa, że nie powinny one mieć prawa do publicznego pokazywania swojego sposobu życia, ponad dwie trzecie (68%) nie akceptuje legalizacji małżeństw homoseksualnych, a blisko dziewięciu na dziesięciu (87%) nie zgadza się na możliwość adoptowania przez nie dzieci.

Aprobatę legalizacji heteroseksualnych związków partnerskich wyraża ogromna większość badanych (85%). Z kolei w przypadku osób tej samej płci jedna trzecia respondentów (33%) akceptuje możliwość sformalizowania relacji, natomiast trzy piąte (60%) nie zgadza się na nią. W ostatnich dwóch latach nie zmieniło się poparcie dla legalizacji związków heteroseksualnych, natomiast wzrosła (o 8 punktów) aprobata formalnych związków par tej samej płci.

Niemal powszechna jest opinia, że osoby pozostające w stałym związku nie będącym małżeństwem powinny mieć prawo do pochowania zmarłego partnera lub partnerki (88%), uzyskania informacji medycznych i podejmowania decyzji związanych z leczeniem (84%). Możliwość objęcia partnera lub partnerki ubezpieczeniem zdrowotnym aprobuje trzy czwarte badanych (75%), prawie tyle samo (72%) opowiada się za prawem do dziedziczenia po zmarłym partnerze lub partnerce. Dwie trzecie respondentów (66%) akceptuje prawo do pobierania renty po zmarłym partnerze lub partnerce, a sześciu na dziesięciu (62%) popiera możliwość wspólnego opodatkowania.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 31 stycznia – 6 lutego 2013 r. na 1111-osobowej próbie dorosłych Polaków.

 

Katolicka Agencja Informacyjna

You Might Also Like

Leave a Reply