CZY MUSIMY MIEĆ DZIECI? – konspekt prelekcji

Liczebność grupy: 10- 20 osób (w zależności od wielkości pomieszczenia)
Metody i formy: aktywizujące w parach lub małych grupach
Czas trwania: max 1h15min
Miejsce: salka (możliwość swobodnego chodzenia po pomieszczeniu)
Pomoce: kilka kartek papieru (1 kartka na parę), 6 dużych arkuszy papieru, flamastry, taśma
przylepna, tablica (opcjonalnie).
Przebieg warsztatów:

 1. Zapoznanie z uczestników z tematyką spotkania.
 2. Formułowanie definicji małżeństwa i narzeczeństwa w oparciu o pytania:
  Kto? Co robi? Po co? W jaki sposób?
  Grupę dzielimy na dwie podgrupy (umownie nazwaną Małżeństwo i Narzeczeństwo).
  W każdej podgrupie para narzeczonych próbuje w trakcie 3-4 min. sformułować krótką
  definicję małżeństwa lub narzeczeństwa zgodnie z przydziałem do grupy.
  Następnie łączy się z inną parą z podgrupy i próbują ułożyć wspólną definicję. Max czas 10
  min.
  Na koniec każda z podgrup prezentuje wszystkim wspólne utworzoną definicję.
 3. Nawiązanie do tematu warsztatu, skupienie się na słowo „musimy”. W oparciu o podział
  potrzeb człowieka wg Maslowa rysujemy na dużej kartce papieru lub na tablicy (lub mamy
  wcześniej przygotowany plakat) trójkąt podzielony na 5 części (w płaszczyźnie poziomej).
  Prosimy o podawanie z sali przykładów potrzeb człowieka, które realizuje w swoim życiu.
  Zapisujemy je na schemacie przyporządkowując do poszczególnych kategorii potrzeb.
  Pytanie do grupy?
  Czy na tej piramidzie można umieścić potrzebę posiadania dzieci? Na którym poziomie?
 4. Pogłębienie tematu podczas zadania opartego na metodzie open space.
  Na sali w różnych miejscach na ścianie lub ławkach rozkładamy duże kartki papieru z
  nagłówkami:
 • Dziecko to…,
 • Ludzie chcą mieć dzieci, bo…,
 • Małżeństwa nie mają dzieci, bo…,
 • Ludzie powinni mieć dzieci tak/nie,
 • Co Pismo sw. mówi na temat dzieci i rodziców.
  Wszyscy uczestnicy podchodzą do poszczególnych kart z pytaniem, mają możliwość dopisania
  swoje propozycje odpowiedzi oraz zapoznania się z zapisami innych osób.
  Zadanie kończymy, gdy nie ma chętnych do umieszczania na kartach swoich propozycji.
 1. Podsumowanie:
  Poszczególne karty z odpowiedziami z poprzedniego zadania umieszczamy obok siebie, w
  miejscu widocznym dla wszystkich. Kolejno analizujemy je w odniesieniu do postawionego w
  nagłówku karty pytania.
 2. Podsumowanie spotkania. Każda z par narzeczonych może sformułować swoja odpowiedź na
  problem postawiony w temacie spotkania: Czy musimy mieć dzieci? Prezentuje na forum
  swoją odpowiedź lub tylko pary, które chcą się ty podzielić.