Czym jest naprotechnologia? Konspekt prelekcji dla małżeństw (katolickich)

Dwoje prowadzących, wyróżnionych rodzajem czcionki (aspekty medyczne – kursywa),
korzystamy ze slajdów, czas 60 minut (45 minut prelekcja + 15 minut pytania)
Cel spotkania
przedstawienie naprotechnologii jako metody diagnostyki i leczenia niepłodności
Cele szczegółowe:
– pokazanie zgodności metody z wiedzą medyczną i nauczaniem Kościoła
– wyjaśnienie podstawowych pojęć: naprotechnologia i model Creighton
– zilustrowanie przydatności modelu Creighton
Wprowadzenie
– omówienie problemu niepłodności (krótkie) – statystyki, przyczyny niepłodności pary
małżeńskiej (niemożność zajścia w ciążę, poronienia)
– konieczność dokładnej diagnostyki, identyfikacji problemów u kobiety i mężczyzny
– naprotechnologia jako odpowiedź na te problemy
Termin „naprotechnologia” pochodzi od Natural Procreative Technology (metoda naturalnej
prokreacji). Naprotechnologia jest dziedziną medycyny prokreacyjnej człowieka,
wykorzystującą współczesne osiągnięcia naukowe, uwzględniającą integralność osobową
Pacjenta i pozostającą w zgodzie z nauczaniem społecznym Kościoła Katolickiego.
metoda została opracowana przez profesora Thomasa Hilgersa – lekarza ginekologa
z Instytutu Papieża Pawła VI w Omaha (USA) [2-3 slajdy – zdjęcia]
zajmuje się diagnostyką i leczeniem niepłodności oraz innych zaburzeń ginekologicznych
w sposób szczególny skierowana jest do par z problemem niepłodności
Podstawą naprotechnologii jest wystandaryzowana obserwacja cyklu miesiączkowego wg
modelu Creighton (CREIGHTON MODEL FertilityCare TM System, CrMS), wykorzystywana
do:
– ustalenia okresu płodności (w celu uzyskania bądź odkładania w czasie poczęcia)
– wstępnego rozpoznania zaburzeń cyklu (system „wczesnego ostrzegania”)
pozwalającego na ukierunkowanie diagnostyki
– prowadzenia diagnostyki i leczenia we współpracy z naturalnym cyklem kobiety
Wszystkie działania podejmowane są z szacunkiem dla ludzkiej płodności i godności kobiety,
zaangażowanie pary małżonków w prowadzenie obserwacji pomaga im zrozumieć własną
płodność, rozwijać wzajemną miłość i więź małżeńską
Model Creighton – podstawy
Cykl miesiączkowy
– rozwój komórki jajowej, owulacja, ciałko żółte
– zmiany stężeń hormonów w cyklu miesiączkowym
– rozwój endometrium
– rodzaje śluzu szyjkowego w poszczególnych fazach cyklu

Zapis obserwacji cyklu – podstawowe informacje
– zapisuje się czas trwania i nasilenie krwawień oraz dokładnie opisane cechy śluzu
szyjkowego (ilość, konsystencja, kolor)
– karta obserwacji
– system kolorowych naklejek
– dodatkowe kody stosowane w zapisie obserwacji
– wypełnianie karty
Nauka korzystania z modelu Creighton
– prowadzona przez certyfikowanych instruktorów CrMs (FertilityCare TM Practitionrs,
FCP)
– spotkanie wprowadzające – prezentacja modelu (zwykle w małej grupie)
– spotkania indywidualne (8 spotkań w ciągu 12 miesięcy, w tym 5 w ciągu pierwszych
3 miesięcy poświęconych na naukę obserwacji, kolejne co 3 miesiące; następnie
spotkania co 6-12 miesięcy lub wg potrzeby)
– indywidualna obserwacja pozwala na coraz dokładniejsze wyznaczanie okresu
płodnego (po kilku miesiącach możliwe jest wprowadzenie dodatkowych instrukcji)
– specjalne instrukcje m. in. dla krótkich cykli, okresu laktacji, odstawienia środków
antykoncepcyjnych, czasu po poronieniu (aborcji), ciąży pozamacicznej, okresu
premenopauzy
– nauka porozumienia i zaufania w relacji między małżonkami – SPICE (kontakt
duchowy – Spiritual, fizyczny – Physical, intelektualny – Intelectual, twórczy –
Creative, emocjonalny – Emotional) [w zależności od czasu możliwe rozwinięcie
każdego z tych aspektów]
Przykłady wykorzystania obserwacji w CrMS w diagnostyce niepłodności
– wyznaczanie faz cyklu (stała długość fazy post-peak, zmienna pre-peak)
– ocena owulacji i fazy lutealnej – oznaczanie stężenia progesteronu w dniu P+7 vs. w
22 dniu cyklu
– stosowanie progesteronu od dnia P+3 vs. w 16-25 dniu cyklu
– przykłady cykli w zaburzeniach płodności (niedomoga lutealna – niedobór
progesteronu, nieprawidłowe krwawienia, zespół policystycznych jajników,
endometrioza)
– prawidłowe cykle – konieczna szczególnie dokładna diagnostyka mężczyzny – sposób
pobrania nasienia z poszanowaniem godności mężczyzny i samego aktu płciowego
– obserwacje potwierdzające uzyskanie ciąży
Skuteczność naprotechnologii
– skumulowana liczba ciąż
– porównanie z innymi metodami leczenia zespołu policystycznych jajników,
endometriozy
– porównanie z zapłodnieniem in vitro
– skuteczność po nieudanej procedurze in vitro
Rozwój metod przyczynowego leczenia niepłodności
– holistyczne podejście do problemu – na cały obszar funkcjonowania organizmów
kobiety i mężczyzny
– rozwinięcie, a nie alternatywa dla naprotechnologii

– wykorzystanie dodatkowych biomarkerów płodności (PTC)
– nowoczesne prowadzenie obserwacji (aplikacja w telefonie komórkowym zamiast
karty podwójnego formatu A4 i naklejek)
 nowe metody leczenia – postępy w dziedzinie immunologii, ocena
immunohistochemiczna endometrium, podanie Lipiodolu przy ocenie drożności
jajowodów, diagnostyka genetyczna endometriozy [przykłady polskie – bardziej
szczegółowe omówienie w zależności od czasu przeznaczonego na prezentację
i słuchaczy – aspekty medyczne]
Zapłodnienie in vitro – podstawowe fakty
– aspekt moralny – oddzielenie zapłodnienia od współżycia małżeńskiego, zarodek nie
jest traktowany jak człowiek w najwcześniejszej fazie rozwoju
– procedura uzyskania ciąży, a nie leczenie niepłodności
– konieczność stymulacji hormonalnej u kobiety – ryzyko hiperstymulacji jajników
– skuteczność – poniżej 40% na transfer (ponad 60% transferowanych zarodków ginie)
– zamrożone „nadliczbowe” zarodki
– wysoki koszt
– zwiększone ryzyko zespołów wad genetycznych, a prawdopodobnie także innych
chorób u potomstwa
Czas na pytania – 15 minut

Źródła:
Hilgers T „The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY” – podręcznik, 2004
Hilgers T. Creighton Model FertilityCare System. Autentyczny język zdrowia i płodności
kobiety. Podręcznik wprowadzający nowego użytkownika (wydanie polskie)
https://www.fccp.pl/naprotechnology
http://warszawa.klinikabocian.pl/

Link do prezentacji, https://drive.google.com/file/d/1QTgeTR_icNdQPkigw9xBkK8Gcqg9Iv8U/view?usp=drive_link