Etyka pożycia małżeńskiego – konspekt prelekcji

przygotowujemy konspekt prelekcjiTytuł roboczy: „Co Panu Bogu do naszego łóżka?”

1. Wyjaśnienie pojęć

Przedstawiona zostanie nauka Kościoła na temat pożycia małżeńskiego w oparciu o: Pismo Święte, Familiaris Consortio, Humanae Vitae, List do rodzin.

  1. na podstawie opisu stworzenia świata wyjaśnienie, że człowiek jest stworzony jako mężczyzna i kobieta i jest wezwany do życia we wspólnocie, że musi opuścić swój dom, aby zawrzeć małżeństwo i założyć nową rodzinę. Wykazanie, że dzięki sakramentalnemu małżeństwu związek dwojga staje się święty, współżycie małżeńskie również.
  2. Podkreślenie faktu, że małżeństwo jest jedynym sakramentem, w którym szafarzami są sami narzeczeni.
  3. Przedstawienie małżeństwa jako wspólnoty trzech ołtarzy: eucharystycznego, wspólnego stołu i łoża oraz krótkie ich omówienie.
  4. Pokazanie, na podstawie fragmentu z księgi Tobiasza, że również do tego obszaru życia powinniśmy zapraszać Boga.

2. Kiedy możemy mówić o etycznym pożyciu małżeńskim?

Przedstawienie i omówienie na podstawie Familiaris Consortio warunków czystości małżeńskiej i omówienie każdego z nich z przykładami (wyłączne, zgodne z naturą, potencjalnie płodne, w jedności z małżonkiem/ką). (nowoczesny npr a postawa antykoncepcyjna, stosunek przerywany, masturbacja w małżeństwie, pamiętanie o godności i podmiotowości żony/ męża, antykoncepcja itp.)

3. Zakończenie

Pokazanie piękna, radości i spełnienia płynącego z pożycia małżeńskiego w oparciu o np. małżeństwo Molla, własne doświadczenie lub świadectwo innej pary małżeńskiej.

 

Konspekt powyższy został opracowany na warsztatach Diakonii Życia podczas Konferencji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, która odbyła się w dniach 17-19 września 2010 r. w Niepokalanowie. Jest owocem prac i ćwiczeń osób uczestniczących w tych warsztatach. Nie jest to więc konspekt wzorcowy ani w żadnym wypadku obowiązkowy. Mamy jednak nadzieję, że może być cenną inspiracją dla przygotowania własnej prelekcji.

You Might Also Like

Leave a Reply