Moralna ocena in vitro tematem obrad ekspertów Episkopatu

fot. JoaOcena moralna udziału w procedurze in vitro była głównym tematem obrad wczorajszego posiedzenia Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, który spotkał się w budynku kurii diecezji warszawsko-praskiej.

Zastanawiając się nad konsekwencjami oświadczenia Rady ds. Rodziny i komuniku z ostatniego posiedzenia Zabrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski członkowie zespołu doszli do wniosku że, istnieje potrzeba doprecyzowania zawartych tam kwestii – podkreślił członek Zespołu, Michał Królikowski.

W zawiązku z tym, w najbliższych miesiącach ma powstać broszura, w której w sposób prosty i zrozumiały zostanie wyjaśnione na czym polega zło związane z in vitro, gdzie są granice odpowiedzialności i jakie są drogi wyjścia, które Kościół i ludzie dobrej woli proponują tym, którzy pragną posiadać dziecko.

Na politykach będących katolikami i biorących czynny udział w procesie ustanawiania prawa w sprawach naruszających ludzkie życie, czyli kwestii in vitro, aborcji, eutanazji oraz części spraw bioetycznych ciąży podwójny obowiązek, przypomina Michał Królikowski. „Powinni podejmować decyzje zgodne z istotą moralnego nauczania Kościoła i jednocześnie przekazać taką informację w życiu publicznym” – zaznacza ekspert.

Biorąc pod uwagę że życie polityczne nakierowane jest na wypracowanie określonego rozwiązania dla którego poszukuje się większości, co prowadzi niejednokrotnie to kompromisów, to – przypomina Królikowski stanowisko Kościoła – ” jeśli nie ma możliwości uchwalenia prawa zgodnego nauczaniem Kościoła, należy działać w taki sposób, aby zminimalizować negatywne skutki przyjętych rozwiązań. „

Wczorajsze rozmowy będą kontynuowane podczas kolejnego posiedzeniu Zespołu, które odbędzie się w październiku.

W związku z 50. rocznicą wprowadzenia pigułki antykoncepcyjnej, tematem obrad będzie także kwestia oceny moralnej i medycznej jej używania.

Zespół Ekspertów do Spraw Bioetycznych został powołany 18 czerwca 2008 roku podczas odbywającego się w Katowicach 344. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Jego zadaniem jest monitorowanie tego, co na płaszczyźnie społeczno-polityczno-ustawodawczej dotyczy zagadnień bioetycznych.

mag

wiadomość Katolickiej Agencji informacyjnej

You Might Also Like

Leave a Reply