dziecko utraconeObowiązujące w Polsce prawo bezwzględnie nakazuje sprawienie godnego pochówku każdemu człowiekowi, w tym dziecku zmarłemu przed narodzeniem. Mimo to, pogrzeb dziecka utraconego wciąż bywa przedstawiany jako ,,kaprys rodziców”, w dodatku trudny do przeprowadzenia. Aby obalić te mity i ułatwić rodzicom oraz innym osobom realizację prawa do zorganizowania pogrzebu dziecka utraconego przed urodzeniem Ordo Iuris przygotował opracowanie w formie poradnika, który można pobrać na stronie dzieciutracone.ordoiuris.pl lub tutaj PORADNIK ULOTKA

ABORCJA EUTANAZJA
AKCEPTACJA niechciane niechciane
SPRAWNOŚĆ upośledzona upośledzona
WIEK za młody za stary
INTELIGENCJA już świadomy już nieświadomy
MIEJSCE w łonie matki placówki opieki społecznej
WARTOŚĆ jeszcze nie ma już nie ma
LICZBA zbyt wiele zbyt wiele

nie dla homoW walce o „małżeństwa homoseksualne", chodzi nie tyle o prawa osób homoseksualnych, co o realizację postulatów ideologii "gender" – wyjaśnia ks. prof. Piotr Mazurkiewicz z Papieskiej Rady ds. Rodziny. Politolog analizuje strategię środowisk gejowskich, mającą za cel likwidację dotychczasowego statusu rodziny, co ma z kolei umożliwić wprowadzenie nowej niebezpiecznej utopii społecznej. „Chodzi o to, by osłabić rodzinę, która w naturalny sposób jest nośnikiem wartości konserwatywnych" – konstatuje.

Ekskomunika jest karą kościelną. Jej nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa excommunicatio oznaczającego wyłączenie ze wspólnoty. W potocznej świadomości ekskomunika z tym właśnie się kojarzy – z wyłączeniem ze wspólnoty Kościoła. Czy jednak ekskomunika pociąga za sobą taki skutek?

Bardzo trudno jest uzyskać rzetelną informację o rzeczywistej szkodliwości hormonalnych pigułek antykoncepcyjnych. Oficjalnie głosi się, że środki te są całkowicie bezpieczne dla zdrowia

fot. ajDziś chyba już tylko specjaliści wiedzą, jak wiele trudu musiał włożyć Kościół w budowanie pozytywnego stosunku do ludzkiej płciowości, w przypominanie, że to sam Bóg stworzył nas mężczyznami i kobietami i że to z Jego woli ludzkie dzieci poczynają się z seksualnego złączenia swoich rodziców.


Walka Kościoła o godność ludzkiej płci była niełatwa, bo przez całe wieki obyczajowość europejska nasiąknięta była wpływami gnostyków i manichejczyków, którzy nauczali – posłużę się tu sformułowaniem św. Augustyna – „że płeć nie pochodzi od Boga, ale od diabła” i że wobec tego „ciało z natury jest złe” [1].

fot. kajaBóg Ojciec słuchał w radio konferencji czcigodnego Cantalavity przeciwko aborcji.

Temat Go interesował ze względu na te wszystkie paczki zwracane do Nadawcy, które każdego dnia znajdował na biurku.

Czcigodny Cantalavita mówił z zapałem: