gender 2Kościół stoi na stanowisku, że nie można naruszać integralności fizycznej osoby w celach leczenia zła o pochodzeniu psychicznym lub duchowym, zaś zmiana płci, choćby tylko metrykalna, uniemożliwia przyjęcie święceń kapłańskich – przypomniał bp Józef Wróbel SCJ.

Bioetyk uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Tożsamość płciowa i transsekualizm: fakty i kontrowersje", która odbyła się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

grob aniolekGrób dziecka utraconego poświęcony został przez biskupa sandomierskiego w sobotę, 27 sierpnia na cmentarzu komunalnym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ceremonię poprzedziła Msza święta w intencji dzieci utraconych przed narodzeniem oraz za ich rodziny.

Zika chain coloredWierzę, że każde ludzkie życie powinno być chronione przez prawo, niezależnie od okoliczności czy stanu zdrowia, w jakim się znajduje – powiedział Marco Rubio, amerykański senator z Florydy. Stanął on w obronie dzieci nienarodzonych, zagrożonych aborcją z powodu wirusa Zíka.

kochamykazdedzieckoW diecezji radomskiej rusza akcja zbierania podpisów pod apelem do polskich parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa. Jest to inicjatywa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Do jej przyłączenia zachęca wiernych biskup Henryk Tomasik i duszpasterstwo rodzin.

mary wagnerMary Wagner, działaczka ruchu pro-life z Kanady, spotkała się z mieszkańcami Częstochowy w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Mary Wagner towarzyszył m. in. Jacek Kotula z podkarpackiej komórki Fundacji Pro - Prawo do życia, główny organizator przyjazdu Mary Wagner do Polski.

Na biurku Boga Ojca leżały listy odesłane do nadawcy: kartki z łaskami uświęcającymi, listy z ojcowskimi radami, listy polecone ze specjalnymi powołaniami, dobre natchnienia…

fot. KajaHiszpańskie Ministerstwo Sprawiedliwości nakazało wpisywanie do rejestru stanu cywilnego dzieci urodzonych za granicą przez matki zastępcze na zlecenie homoseksualnych Hiszpanów. Rola tzw. surogatki ogranicza się do przyjęcia zarodka poczętego in vitro, donoszenia i urodzenia dziecka oraz oddania go zamawiającym. Instytucja surogatek jest w Hiszpanii nielegalna.

Małżeństwo kobiety i mężczyzny oraz ich dzieci przestają być już uprzywilejowaną i unikatową wspólnotą, środowiskiem, w którym rodzą się i kształtują kolejne pokolenia - w opinii twórców ideologii gender jest ona reliktem mrocznej przeszłości i siedliskiem przemocy.

fot. joadCzy zdrowie okołoporodowe pierwszego urodzonego dziecka jest w jakiś sposób zagrożone z powodu wcześniejszego przerywania ciąży przez matkę? Tak! Aborcja, szczególnie kolejna, zwiększa ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych przy porodzie. Do powikłań dochodzi bez względu na poziom jakości opieki zdrowotnej.

Przedstawiamy słowniczek pro-life opracowany przez prof. Włodzimierza Fijałkowskiego.

fot. kajaWiecie same, ile poświęcenia wymaga się dzisiaj od kobiety. Świat współczesny bardzo wiele od was żąda.  Obarczone zadaniami rodzinnymi musicie często pracować zarobkowo. Zawsze współczuję, gdy widzę, jak kobiety spieszące do biur i fabryk popychają przed sobą nerwowo wózek albo niosą dziecko, wyrwane z najlepszego snu, do żłobka lub przedszkola. Jest w tym zrzucenie na barki kobiety obowiązków podwójnych: pracy wychowawczej i zarobkowej.