Jeden z nasŚwiadectwo z uczestnictwa w

II Europejskim Forum ONE OF US

w Budapeszcie 26-28.05.2017 r.

 

duza rodzinaV Zjazd Dużych Rodzin odbędzie się w tym roku od 16 do 18 czerwca w Nysie. Szacuje się, że będzie w nim uczestniczyło ok. 200 dużych rodzin, w tym ok. 800 dzieci. 30 maja w Warszawie odbyła się konferencja prasowa przed V Zjazdem Dużych Rodzin w Nysie. Organizatorem wydarzenia była Katolicka Agencja Informacyjna oraz Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

dzieci utraconeZbiorowy pochówek dzieci, które zmarły przed narodzeniem, odbył się 25 maja na zabytkowym cmentarzu przy ul. Kobylińskiego w Płocku. W Pomniku-Grobie Dzieci Zmarłych przed Narodzeniem pochowane zostały prochy 27 dzieci, które matki poroniły w płockich szpitalach.

Marsz dla Zycia i RodzinyUlicami polskich miast przeszli w niedzielę uczestnicy Marszów dla Życia i Rodziny. Pochody i towarzyszące im rodzinne pikniki i festyny odbyły się m.in. w Szczecinie, Cieszynie, Częstochowie i Krakowie.

FijalkowskiW łódzkim Centrum Służby Rodziny 20 maja rozpocznie się cykl konferencji o tematyce ginekologiczno-położniczej związanych z postacią prof. Włodzimierza Fijałkowskiego. 4 czerwca br. minie 100. rocznica urodzin tego wybitnego lekarza, znanego w całej Polsce, a także na świecie, jako twórca polskiego modelu Szkoły Rodzenia, promotora rodzicielstwa zgodnego z naturą, popularyzatora wiedzy z zakresu naturalnego planowania rodziny i psychologii prenatalnej oraz wybitnego obrońcy życia, małżeństwa i rodziny.

Przedstawiamy słowniczek pro-life opracowany przez prof. Włodzimierza Fijałkowskiego.

fot. kajaSeksualność jako język miłości

Integralne spojrzenie na ludzką płciowość każe rozpoznać ją jako integralny element wspólnoty małżeńskiej, a więc rzeczywistości zbudowanej na miłości i wyrażającej miłość. Nawet stosunkowo prymitywne intuicje językowe postrzegają seksualność jako nieodłączną od miłości do tego stopnia, że o akcie współżycia mówi się jako o akcie miłości (pol. „kochać się”, ang. „to make love”). Także w nauczaniu Kościoła znaleźć można wypowiedzi, ukazujące seksualność jako rzeczywistość wpisaną w całość rzeczywistości miłości, zaś sam akt małżeński jako swoiste wyznanie miłości. Warto też na samym wstępie zauważyć, że w nauczaniu Kościoła nie mówi się o akcie seksualnym, ale o akcie małżeńskim; już to wskazuje na nierozerwalną i wyłączną więź relacji małżeńskiej i współżycia.

Fot. DZ99 proc. dorosłych Amerykanów z zespołem Downa wyraża zadowolenie ze swego życia – takie dane przedstawił specjalistyczny periodyk dla lekarzy genetyków „American Journal of Medical Genetics". Kontrastuje to z przerażającą statystyką mówiąca, że aż 90 proc. ciąż, podczas których rozpoznano niepełnosprawność nienarodzonego dziecka, kończy się jego aborcją. Zjawisko to niektórzy etycy nazywają „aborcyjna eugeniką".

Tymczasem rodziny, w których wychowuje się dziecko cierpiące na zespół Downa, lub opiekunowie przyznają w sondażach, że dzięki temu są lepszymi ludźmi, a obecność niepełnosprawnego dziecka ma pozytywny wpływ na rodzeństwo.

Na biurku Boga Ojca leżały listy odesłane do nadawcy: kartki z łaskami uświęcającymi, listy z ojcowskimi radami, listy polecone ze specjalnymi powołaniami, dobre natchnienia…

Status embrionu w bioetyce katolickiej

Pytanie o ludzki embrion znajduje się w centrum współczesnej debaty bioetycznej. Jest fragmentem, ale najważniejszym, poszukiwań definicji człowieka w świecie wieloreligijnym, wielokulturowym i światopoglądowym bliżej nieokreślonym. Człowiek XXI wieku traci świadomość tego, kim jest

fot. kajaLudzka płciowość nie jest jedyną dziedziną, do której stosujemy metaforę czystości i brudu. Na początku jednak zastanówmy się nad pierwotnym, dosłownym znaczeniem wyrazu "czystość". Mówimy na przykład, że jedzenie należy przechowywać w czystości.