fot. MSZ"Restrykcyjne prawo nie zagwarantuje poprawnych relacji w rodzinie, a będzie źródłem nowych stresów" - napisali w przesłanym KAI oświadczeniu członkowie Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Zdaniem Rady nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie godzi w rodzinę i jej niezbywalne wartości, w tym w "prawo rodziców do wychowania dzieci według wyznawanych zasad" oraz "intymność życia rodzinnego".

fot. sejm.gov.plKomisję Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP w dniu dzisiejszym ma opiniować ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wzywa do odrzucenia ustawy lub jej diametralnej zmiany.

Zasadnicze zarzuty przedstawione w liście skierowanym na ręce Przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP to: kontrola życia prywatnego i rodzinnego przy bardzo szerokiej definicji przemocy, naruszenie praw człowieka do ochrony jego godności i prywatności oraz zarzut finansowy: tworzenia w tym celu kosztownej, a niepotrzebnej struktury urzędniczej.

fot. KajaO współpracę w dziedzinie obrony życia ludzkiego i ochrony środowiska naturalnego człowieka zaapelowała do buddystów Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego.

W Watykanie opublikowano przesłanie z okazji najważniejszego święta buddyzmu – Vesak. Watykańskie orędzie podpisali przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kard. Jean-Louis Tauran oraz sekretarz tej dykasterii, abp Pier Luigi Celata. Nosi ono tytuł: „Chrześcijanie i buddyści szanują ludzkie życie jako podstawę poszanowania wszelkich bytów”.

fot. Joa1. Doroczne spotkanie Rady ds. Rodziny KEP, Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin i Diecezjalnych Doradców Życia Rodzinnego odbyło się w dniach 17-18 maja 2010 roku w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie. Obradom przewodniczył bp Kazimierz Górny.

2. Tematem wiodącym, wokół którego skupiła się uwaga zebranych i prelegentów był temat „Duszpasterstwo rodzin wobec rozwodów".

fot. bentoxviportugal.ptFragment przemówienia  Benedykta XVI do organizacji i duszpasterstw społecznych, Fatima, 13 maja 2010 r.

(...)

Wśród licznych organizacji społecznych służących dobru wspólnemu, bliskich potrzebującym, znajdują się także instytucje Kościoła katolickiego. Ważne jest zachowanie przez nie wyrazistej orientacji, aby była jasna ich tożsamość: w inspiracji swoich celów, wyborze swych zasobów ludzkich, w sposobach działania, jakości ich usług, w poważnym i skutecznym wykorzystywaniu środków.