GoscSąd Apelacyjny w Katowicach 5 marca br. utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego z 23 września 2009 r. Uznajemy to rozstrzygnięcie za niesprawiedliwe i ograniczające wolność słowa. Po raz kolejny uznano, że redakcja „Gościa Niedzielnego” ma przeprosić za słowa, których nigdy nie napisaliśmy.

Gość NiedzielnyRuch Światło-Życie wystosował list do ks. Marka Gancarczyka, redaktora naczelnego "Gościa Niedzielnego" w związku z wytoczonym przeciwko niemu procesem. 5 marca ma być ogłoszony wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

członkowie Diakonii Życia na XXXV Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-ŻycieW słowie programowym wygłoszonym podczas XXXV Kongregacji Odpowiedzialnych moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Adam Wodarczyk, wskazał iż Diakonia Życia jest najbardziej z wszystkich diakonii Ruchu wystawiona na ataki ze strony świata. Podejmuje ona bowiem posługę w obszarach, w których toczą się najbardziej zacięte spory we współczesnym świecie. Jest diakonią z pierwszej linii frontu.

Członkowie stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie otrzymujący błogosławieństwoXXXV Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie przeszła do historii. To był czas intensywnej modlitwy, słuchania Słowa Bożego i dzielenia się swoją obecnością. Upłynął na spotkaniach, rozmowach i wymianie doświadczeń. Po raz kolejny mogliśmy z jednej strony zastanowić się, w którym miejscu jako Ruch jesteśmy, a z drugiej zobaczyć, że jest nas niemało i że stanowimy, w mocy Ducha Świętego, potężną Bożą armię, zdolną przemieniać Polskę, Europę i świat.

sejmW sejmie trwają końcowe prace nad ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Projekt ustawy budzi zdecydowane zastrzeżenia. Odtąd każdy rodzic podejmujący normalne działania wychowawcze, może być oskarżony o przemoc. Związek Dużych Rodzin 3+ zainicjował list protestacyjny przeciwko ustawie. Diakonia Życia zachęca do przyłączenia się do protestu.