fot. Dż KatowicePrzed wyznaczonymi na 2 listopada wyborami gubernatorskimi w USA, biskupi ze stanu Minnesota przypominają katolickim wyborcom naukę Kościoła o małżeństwie. Stawką wyborów jest bowiem kształt prawa dotyczącego związków pomiędzy osobami jednej płci.

Choć obowiązujące obecnie przepisy w Minnesocie chronią małżeństwo i rodzinę, organizacje gejowskie już zaskarżyły je przed stanowym Sądem Najwyższym.

fot kaja/ajRada Europy chce ograniczyć możliwość sprzeciwu sumienia pracowników służby zdrowia. Projekt rezolucji w tej sprawie będzie dyskutowany przez deputowanych na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego 7 października w Strasburgu.

Projekt rezolucji i rekomendacji zatytułowany „Dostęp kobiet do legalnych świadczeń medycznych: problem nieuregulowanego korzystania ze sprzeciwu sumienia" wzywa państwa członkowskie do zobligowania świadczeniodawców usług medycznych do zapewnienia – mimo obiekcji własnego sumienia – takiego leczenia, do którego pacjent ma prawo.

SyndromW Polsce i na całym świecie toczy się zacięta dyskusja o wartości życia nienarodzonych dzieci. Od tego jak się zakończy zależy życie wielu, wielu ludzi, nie tylko doczesne ale i wieczne.

Do najnowszego numeru „Gościa Niedzielnego" zostanie dołączona płyta z premierowym filmem „Syndrom". Jego reżyserami są Leszek Dokowicz i Maciej Bodasiński – twórcy filmu „Egzorcyzmy Anneliese Michel".

fot.kajaOrdynariusz łomżyński bp Stanisław Stefanek otworzył 6 września pierwsze „Okno życia" w diecezji łomżyńskiej. Zostało ono umiejscowione w budynku Opactwa Sióstr Benedyktynek w Łomży.

Większością z "Okien Życia" opiekują się zakonnice: m.in. nazaretanki, służebniczki, elżbietanki, boromeuszki, siostry Matki Bożej Miłosierdzia

„Otwieramy «Okno życia», gdyż życie jest najświętszym darem Boga. Jest największą wartością w każdym momencie życia człowieka: od jego początku aż do dnia, kiedy Stwórca zaprosi do siebie powołaną do wiecznej chwały ludzką osobę" - mówił podczas otwarcia "Okna życia" bp Stefanek.

fot. ajAmerykańskie Stowarzyszenie Becket Fund for Religious Liberty zapowiada, że pozwie do sądu Wydział Zdrowia USA, jeśli zacznie zmuszać do wykonywania aborcji szpitale prowadzone przez organizacje chrześcijańskie.

Eric Rassbach, adwokat Becket Fund, wyjaśnił, że ma to związek zgłoszoną ostatnio przez Amerykańskie Stowarzyszenie Swobód Obywatelskich (ACLU) nową wykładnią szczegółowych aktów prawnych, na podstawie której można byłoby wprowadzić nakaz wykonywania aborcji w szpitalach chrześcijańskich.