Narodowy Dzień Życia - plakatNarodowy Dzień Życia to święto, uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. W ubiegłych latach obchody odbywały się m.in. pod hasłami: „Dom pełen skarbów”, „Być ojcem - rola życia”, „Razem na zawsze”, „Jestem mamą – to moja kariera” oraz "Stawiam na rodzinę".

 

Tym razem motywem przewodnim dnia jest wzmacnianie więzi międzypokoleniowej między wnukami a dziadkami. Kampania „Dziadki - dziatkom” towarzysząca obchodom Narodowego Dnia Życia chce pokazać, jak ważne są rodziny wielopokoleniowe i jak istotna jest rola starszego pokolenia. Ogólnopolska kampania obejmuje reklamy telewizyjne, działania medialne, lokalne obchody organizowane przez gminy i organizacje pozarządowe oraz konkurs Tulipany Narodowego Dnia Życia.

Na ambasadora kampanii wybrano wybitnego polskiego aktora Jana Kobuszewskiego z rodziną.

Jak powiedziała Joanna Faryna, wnuczka Jana Kobuszewskiego, wielkim skarbem rodziny wielopokoleniowej jest m.in. przekazywana przez dziadków wiedza na temat rodzinnych losów i postępowania w życiu codziennym.

Wyniki badań opinii społecznej, w odniesieniu do osób starszych, są bardzo pozytywne. Aż 87 proc. Polaków uważa, że ludzie starsi są potrzebni innym, 97 proc. ankietowanych docenia rolę dziadków i babć w rodzinie, 95 proc. deklaruje, iż warto korzystać z ich doświadczenia i wiedzy. Na przestrzeni ostatnich 11 lat wzrósł znacząco deklarowany szacunek dla osób starszych, z 35 proc. w roku 1998 do 64 proc. w 2009.

Z badań opinii społecznej wynika również, że zdaniem ankietowanych babci lub dziadkowi zawdzięczamy przede wszystkim poczucie miłości. Odpowiedzi takiej udzieliło aż 71 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazła się wiara religijna (69 proc.) a następnie zasady moralne (68 proc.) czy znajomość dziejów rodziny (63 proc.). Zaledwie 16 proc. ankietowanych odpowiedziało, że babci lub dziadkowi zawdzięcza przede wszystkim mieszkanie lub spadek (8 proc. odpowiedzi).

 Te napawające optymizmem dane trzeba jednak zestawić z trudną sytuacją materialną osób starszych. W 2007 roku Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało osoby w wieku powyżej 60. roku życia o dochody ich gospodarstwa domowego. 4 proc. zadeklarowało, że ich miesięczne dochody na osobę są niższe niż 300 zł, a 9 proc. stwierdziło, iż dysponuje kwotą od 300 do 500 zł miesięcznie. Oznacza to, że aż 13 proc. żyje poniżej minimum socjalnego.

W Narodowy Dzień Życia włączają się aktywnie gminy i organizacje pozarządowe, organizując różnorodne lokalne działania, m.in. festyny, konkursy czy akcje edukacyjne. W tym roku akces do programu zgłosiło ok. 30 jednostek samorządowych i kilkanaście organizacji.

W warszawskich Arkadach Kubickiego odbędzie się dziś uroczysta gala, na której po raz pierwszy zostaną wręczone Tulipany Narodowego Dnia Życia. Są to nagrody dla osób propagujących wartość życia i rodziny, dziennikarzy, artystów, jak również inicjatyw społecznych oraz samorządów.

na podstawie materiałów Fundacji Narodowego Dnia Życia