Nowy przewodniczący Papieskiej Akademii ŻyciaNowym przewodniczącym Papieskiej Akademii "Pro Vita" został 72-letni Hiszpan, ks. prałat Ignacio Carrasco de Paula, będący dotąd kanclerzem tej Akademii.

Dotychczasowy przewodniczący 58-letni ks. abp Salvatore Fisichelli, Włoch, został mianowany przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, nowej dykasterii. Jej zadania Papież określił podczas nieszporów w Bazylice św. Pawła za Murami 29 VI 2010 r. Chodzi o „promowanie odnowionej ewangelizacji w krajach, które już usłyszały pierwsze głoszenie wiary i gdzie od wieków istnieją Kościoły, lecz teraz doświadcza się postępującej sekularyzacji społeczeństwa i swoistego zaniku wrażliwości na Boga".

Papieska Akademia "Pro Vita" jest towarzystem naukowym założonym przez Jana Pawła II. Ma za zadanie stać na straży nietykalności osoby ludzkiej, jej niezbywalnych praw do życia. 

Według statutu może liczyć 70 członków zwyczajnych z różnych krajów. Obecnie jest ich około 50. Oprócz tego statut przewiduje bliżej nieokreśloną liczbę członków korespondentów z całego świata. Członkowie-korespondenci to obrońcy życia, przede wszystkim lekarze ginekolodzy, którzy broniąc dziecka nienarodzonego spotykają się w swoim środowisku z przejawami dyskryminacji.

Celem Akademii jest zatem obrona życia każdego człowieka, od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Nowy przewodniczący prał. Ignacio Carrasco de Paula z prałatury personalnej Opus Dei ma wykształcenie w zakresie teologii moralnej i medycyny. Jest profesorem Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża, którego był też rektorem. Ponadto kieruje instytutem bioetyki włoskiego uniwersytetu katolickiego Świętego Krzyża.

Nowego przewodniczącego Papieskiej Akademii "Pro Vita" wspomina bp Grzegorz Kaszak: „Z wielką chęcią podjąłem studia w Rzymie na Uniwersytecie św. Krzyża prowadzonym przez Opus Dei. W tym też widzę rękę Pana Boga. Znalazłem wspaniałego profesora, ówczesnego rektora Ignacio Carrasco de Paula, obecnego dyrektora Instytutu Bioetyki przy Poliklinice Gemelli. Zaproponował mi bardzo ciekawy temat dotyczący miłości małżeńskiej, katechez Jana Pawła II, antykoncepcji. W ten sposób zostałem wprowadzony w tematykę związaną z małżeństwem i rodziną".