fot. MSZW Wielkopolsce trwa kolejna edycja kampanii informacyjnej pod hasłem „Rodzina Wielodzietna – Dobry Wybór!" Jej inicjatorem jest poznańska Fundacja „Głos dla Życia" działająca od wielu lat na rzecz rodzin wielodzietnych.

„Nasza kampania ma na celu tworzenie klimatu społecznej akceptacji wobec rodzin wielodzietnych. Chcemy przez nią budować i promować pozytywny wizerunek rodzin wychowujących większą liczbę dzieci" – mówi w rozmowie z KAI Anna Dyndul, członek Zarządu Fundacji „Głos dla Życia".

Prowadzący kampanię starają się ukazać różne aspekty wielodzietności, zwłaszcza jej pozytywny wkład w rozwój demograficzny Polski. W naszym społeczeństwie bowiem wciąż niestety pokutuje przekonanie, że większość rodzin wielodzietnych to rodziny patologiczne.

Kampania „Rodzina Wielodzietna – Dobry Wybór!" ma również podnieść samoocenę członków rodzin wielodzietnych, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Ważne jest także zwiększanie ich świadomości na temat przysługujących im obecnie praw, jak również rozwiązań poprawiających sytuację rodzin, które mogłyby zostać wprowadzone w Polsce, np. ulg podatkowych.

Częścią kampanii, która ma na celu także przeciwdziałanie ubóstwu rodzin wielodzietnych, jest program ich wsparcia „Patronat nad rodziną". „W Polsce rodzina wychowująca liczniejsze potomstwo, praktycznie bez wsparcia z zewnątrz, rodziny, przyjaciół czy różnych organizacji, nie jest w stanie poprawnie egzystować" – stwierdza dr Paweł Wosicki, prezes Fundacji „Głos dla Życia" i jednocześnie prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Przy pomocy tego programu wspomagane są rodziny, które dobrze wykonują swoje funkcje wychowawcze, a przyczyną ich trudności jest jedynie brak środków finansowych. Każdy może zostać patronem takiej rodziny deklarując jej wsparcie stałą, nawet niewielką kwotą pieniężną. Szczegóły akcji na: www.patronatnadrodzina.pl.

Fundacja „Głos dla Życia" jest organizacją pozarządową, która od 1991 roku podejmuje działania na rzecz szeroko pojętej obrony życia i rodziny. Wspiera ona m.in. materialnie, rzeczowo i doradczo matki w stanie błogosławionym i rodziny wielodzietne znajdujące się w trudnym położeniu.

(bt)

wiadomość Katolickiej Agencji Informacyjnej