Benedykt XVI27 listopada 2010 r. po raz pierwszy w historii cały Kościół jednocześnie modlił się za życie nienarodzonych. Czuwania w tej intencji zostały zorganizowane na prośbę Benedykta XVI. Sam papież przewodniczył modlitwie w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

 


Czuwanie modlitewne rozpoczęło się od odczytania pięciu fragmentów encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae Lekturę przeplatano śpiewem pieśni adwentowych, chwilami ciszy i modlitwą. W czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu Ojciec Święty odmówił ułożoną przez siebie na tę okazję specjalną modlitwę, w której prosił Boga o Jego opiekę i ochronę każdego poczętego życia, o rozbudzenie w ludziach szacunku dla życia i każdej osoby ludzkiej.

Czuwanie poprzedzało uroczyste nieszpory rozpoczynające Adwent. Podczas nieszporów Ojciec święty wygłosił homilię, w której nawiązał do modlitewnego czuwania w intencji poczętego życia. Benedykt XVI wyraził wdzięczność tym wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie do czuwania w tej intencji i tym, którzy w sposób szczególny oddają się przyjmowaniu i ochronie życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, zwłaszcza na samym jego początku i gdy stawia ono pierwsze kroki.

„Właśnie początek roku liturgicznego pozwala nam na nowo przeżywać oczekiwanie na Boga, który stał się ciałem w łonie Matki Bożej, na Boga, który staje się małym dzieckiem" – mówił Papież wyjaśniając, dlaczego właśnie nieszpory rozpoczynające Adwent wybrał na czas szczególnej modlitwy w intencji nienarodzonego życia. Benedykt XVI podkreślił, że po to, by nas zbawić Bóg zapragnął dzielić kondycję ludzką od samego początku życia człowieka. Człowieka, który jest jedyny i niepowtarzalny, i na którego nie można patrzeć tylko z punktu widzenia rzeczywistości cielesnej czy materialnej, ale na którego trzeba spojrzeć przez pryzmat ducha
„Ma on prawo nie być traktowanym jako obiekt posiadania czy rzecz, którą można manipulować zgodnie z własnymi zachciankami; nie można go sprowadzać wyłącznie do bycia narzędziem czyichś przyjemności czy interesów – mówił Benedykt XVI. – Osoba ludzka jest dobrem sama w sobie i zawsze należy dążyć do jej integralnego rozwoju. Ponadto miłość, jeśli jest prawdziwa, spontanicznie prowadzi do szczególnej troski o najsłabszych i najuboższych. Na tej linii sytuuje się właśnie troska Kościoła o rodzące się życie: najsłabsze, najbardziej zagrożone przez egoizm dorosłych i zaciemnianie sumień. Kościół nieustannie powtarza deklarację Soboru Watykańskiego II sprzeciwiającą się aborcji i wszelkim innym atakom na nienarodzone życie. Należy więc z największą troską ochraniać życie od samego jego poczęcia" – powiedział Papież.
Benedykt XVI wskazał, że obecnie istnieją tendencje kulturowe, które przy pomocy różnych argumentów próbują znieczulić nasze sumienia. Już sama nauka podaje nam różne informacje na temat tego, kim jest i jakie zdolności ma dziecko w łonie matki.

„Nie jest to tylko zbiór materiału biologicznego, ale nowa żyjąca istota, dynamicznie i doskonale uporządkowana, nowa jednostka gatunku ludzkiego – powiedział Papież. – Tak było z Jezusem w łonie Maryi; tak było z każdym z nas w łonie naszych matek. Za starożytnym autorem chrześcijańskim Tertulianem możemy powtórzyć: «Jest już człowiekiem ten, który nim będzie». Nie ma żadnych racji, by nie uznawać go za osobę od chwili poczęcia".

„Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu — każdemu życiu ludzkiemu! Tylko na tej drodze znajdziesz sprawiedliwość, rozwój, prawdziwą wolność, pokój i szczęście!" – ten apel Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae Benedykt XVI powtórzył z mocą w homilii. Zaapelował do ludzi polityki, biznesu i mediów, by uczynili wszystko, co w ich mocy dla promocji kultury szanującej każde ludzkie życie. Wezwał też do tworzenia w społeczeństwie warunków sprzyjających przyjmowaniu i wzrostowi życia.

„Ave, verum Corpus, natum de Maria Virgine!" (Witaj, prawdziwe Ciało, narodzone z Maryi Panny) – zakończył swe kazanie Ojciec Święty.

Do sobotniego czuwania w intencji poczętego życia Benedykt XVI nawiązał w słowie do Polaków podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę 28 listopada 2010 r. Powiedział: „Wczoraj, Nieszporami i czuwaniem w intencji poczętego ludzkiego życia rozpoczęliśmy Adwent: czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Razem z Maryją, która z miłością oczekiwała narodzin Bożego Dziecięcia trwajmy na modlitwie, dziękując Bogu za dar życia, prosząc o opiekę nad każdym ludzkim istnieniem. Niech przyszłością świata stanie się cywilizacja miłości i życia. Z serca wam błogosławię, a szczególnie rodzicom oczekującym potomstwa".


opr. na podstawie wiadomości Radia Watykańskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej