Fundacja Mamy i Taty zachęca Polaków do wyrażenia stanowiska na temat zrównania w prawach z małżeństwami osób pozostających w związkach partnerskich. O tej propozycji mówiła kilka dni temu Agnieszka Kozłowska - Rajewicz, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.

Paweł Woliński z fundacji powiedział, że wypowiedź pełnomocnika jest "zapowiedzią administracyjnego wymuszania nieakceptowanych i szkodliwych społecznie zmian obyczajowych oraz burzenia polskiego porządku konstytucyjnego". - Zapewnienia premiera Donalda Tuska w expose, że "państwo polskie nie jest od tego, aby przeprowadzać obyczajową rewolucję" nie brzmią niestety przekonywająco - powiedział Woliński.

 Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zachęca do uroczystej celebracji Święta Młodzianków Męczenników, w środę 28 grudnia. Święto Młodzianków czci pamięć dzieci betlejemskich pomordowanych na rozkaz Heroda.

W liście, podpisanym przez prezesa i wiceprezesów Federacji - Pawła Wosickiego, Antoniego Szymańskiego i Antoniego Ziębę, autorzy podkreślają, że wspomnienie o mordzie dokonanym przez Heroda, przypomina o wielkim problemie współczesnego świata – braku szacunku dla ludzkiego życia, którego przejawami są aborcja, stosowanie środków poronnych, in vitro, czy eutanazja. "Święto to jest szczególną okazją do refleksji, modlitwy ekspiacyjnej i zadośćuczynienia za występki przeciw ludzkiemu życiu. To także dzień, w którym warto zastanowić się nad wyjątkowym darem, jakim zostaliśmy obdarzeni – życiem naszym i naszych bliźnich" - czytamy w apelu.

Peter SaundersNie jest prawdą, jak przekonują niektórzy lekarze, że „ciąża stanowi dla kobiet większe zagrożenie niż aborcja" – stwierdza dr Peter Saunders z Chrześcijańskiego Towarzystwa Medycznego w Wielkiej Brytanii. Uczony powołuje się na ostatnie badania Academy of Medical Royal Colleges (AMRC), z których wynika, że traktowanie porodu jako bardziej ryzykownego dla zdrowia psychicznego kobiety niż aborcja nieplanowanego dziecka nie ma żadnych rzetelnych podstaw naukowych.

Fot. NaszJeśli na skutek nowych przepisów niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze przestaną po 1 stycznia działać, stracą na tym wszyscy: dzieci, rodzice i państwo – mówi Monika Redziak, psycholog i zastępca dyrektora Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Warszawie. W rozmowie z KAI ocenia, że nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ma zarówno słabe, jak i mocne strony. Krytykuje jednak brak zaplecza finansowego do jej wdrożenia, co może zdezorganizować w nowym roku pracę ośrodków adopcyjnych w całym kraju.

Statua WolnościPrzed agresywnymi działaniami środowisk proaborcyjnych w USA, które za wszelką cenę chcą realizować program wymierzony w życie nienarodzonych ostrzega przewodnicząca organizacji pro-life Amerykanie Zjednoczeni dla Życia (AUL), Charmaine Yoest.

Obrończyni życia podaje jako przykłada ponowne podjęcie przez proaborcyjną organizację Planned Parenthood (PP) akcji zbierania funduszy na swą aktywność. Jej szefowa, Cecile Richards zainicjowała kampanię promocyjną aborcyjnego giganta pod nazwą „Choice on Earth" (Wybór na Ziemi). Slogan szyderczo nawiązuje do bożonarodzeniowego hasła wyznawców Chrystusa „Pokój na Ziemi". Tak taktykę stosowaniu drwin wobec chrześcijan, szczególnie w okresach przed Bożym Narodzeniem, organizacja ta realizuje konsekwentnie począwszy od 1994 roku.